12 kol 2016

ODRŽANA PREZENTACIJA TRAJNO OTVORENOG POZIVA MRRFEU „POBOLJŠANJE PRISTUPA PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI S NAGLASKOM NA UDALJENA I DEPRIVIRANA PODRUČJA KROZ ULAGANJA U POTREBE PRUŽATELJA USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI“

Dana 12. kolovoza 2016. godine u organizaciji Koprivničko-križevačke županije i PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja održana je prezentacija trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Prezentacija poziva je održana u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja.

Na početku prezentacije sve prisutne je pozdravio zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal koji je istaknuo važnost pripreme ovog projektnog prijedloga. Prezentaciji su prisustvovali i zainteresirani koncesionari za koje će se nabaviti prihvatljiva oprema odnosno izvršiti manji infrastrukturni zahvati, ovisno o pojedinačnim potrebama te prihvatljivim troškovima projekta.

U nastavku su predstavnice PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja detaljno predstavile predmetni poziv, kriterije istoga, prihvatljive aktivnosti i troškove nakon čega su svi prisutni mogli postaviti pitanja vezano za poziv te su sudjelovali u raspravi oko detalja pripreme projektnog prijedloga.

Podsjećamo da je svrha poziva poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Predmet poziva je poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja. Prihvatljive projektne aktivnosti su podijeljene u dvije grupe: Grupa 1 – Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene zaštite u prihvatljivom području te smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice; Grupa 2 – Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja kako bi se uskladili sa Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020. Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 01. rujna 2016. godine. Sve dodatne informacije o predmetnom pozivu možete pogledati na sljedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1269.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci