18 svi 2016

POTPORE PROJEKTIMA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA U 2016.

Hrvatska turistička zajednica objavila je javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (HTZ) za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
 • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
 • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
 • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
 • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Turistički nerazvijenim područjem se smatraju područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba i sva naselja s područja ostalih županija koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

Mjera 1. – Programi razvoja i unapređenje ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone

Prihvatljive ulaganja odnose se na:

 • kulturni turizam,
 • cikloturizam,
 • pustolovni i sportski turizam,
 • poslovni turizam,
 • wellnes i zdravlje,
 • gastro i eno turizam.

Najniži iznos potpore iznosi 50 000 kn, a najviši 200 000 kn. Prihvatljivi korisnici su pravne i fizičke osobe/obrtnici te OPG-i/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu na području PPS destinacije.

Mjera 2. – Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda

Prihvatljiva ulaganja odnose se na:

 • razvoj, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta,
 • izgradnju, obnovu i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
 • uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture

Najniži iznos potpore je 50 000 kn, a najviši iznos potpore je 200 000 kn. Prihvatljivi korisnici su subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu i turizmu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva) te jedinice lokalne ili regionalne samouprave.

Mjera 3. – Programi za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću

Prihvatljivo ulaganje je podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte.

Najniži iznos potpore je 50 000 kn, a najviši iznos potpore je 200 000 kn. Prihvatljivi korisnici su samo subjekti koji su već registrirani za pružanje usluga u ugostiteljstvu (pravne i fizičke osobe i OPG-i/seljačka domaćinstva).

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2016. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

 • u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/16 i IP 2016 putem linka http://potpore.htz.hr i
 • u tiskanom obliku – ispunjene online obrasce (TIPN/16 i IP 2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

Rok za podnošenje kandidature je 3. lipnja 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Dodatne informacije:
Isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci