13 svi 2016

SUFINANCIRANJE IZRADE PROSTORNIH PLANOVA JEDINICA LOKALNE ILI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2016. GODINU

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu kojim se utvrđuje način, uvjeti i kriteriji na temelju kojih Ministarstvo vrši raspodjelu u okviru raspoloživih financijskih sredstava iz Državnog proračuna za 2016. godinu i dodjeljuje ih gradovima, općinama i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Zbog važnosti, prioritet u dodjeli sredstava imat će prostorni planovi uređenja grada odnosno općine.

Prilikom raspodjele sredstava u obzir će se uzimati nekoliko kriterija, a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava, mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Za dodatne informacjie i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci