02 svi 2016

Otvoren Javni natječaj HBOR-a za dodjelu donacija u 2016. godini „NOVI POGLEDI – INOVATIVNOST I IZVRSNOST U OBRAZOVANJU, KULTURI I UMJETNOSTI“

HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak otvorila je Javni natječaj za dodjelu donacija u 2016. godini kojem je cilj pomoći u provedbi i realizaciji projekata u kulturi, umjetnosti, obrazovanju i znanosti koji su temeljeni na novim idejama, inovativnom pristupu i originalnosti u okviru sljedećih Programskih područja financiranja:

1. INOVATIVNOST U KULTURI I UMJETNOSTI

IZVEDBENE UMJETNOSTI

  • Glazba i scenske djelatnostiDramske i plesne djelatnosti

LIKOVNE DJELATNOSTI

  • arhitektura, slikarstvo, kiparstvo

MUZEJSKO – GALERIJSKE DJELATNOSTI

  • projekti koji uključuju inovativne i nove formate umjetničkog izraza,
  • interakciju tehnologije ili eksperimentalne programe,
  • projekti istraživačkog i edukacijskog karakteraprojekti koji kulturne sadržaje dovode u neuobičajene prostore (otvorene javne ili neiskorištene prostore)projekti koji uključuju nove medije i tehnologije,
  • korištenje novih pristupa, materijala,
  • metoda i formataprojekti koji prožimaju različita polja kulturnog,
  • umjetničkog i društvenog djelovanja.

2. OBRAZOVANJE I ZNANOST – POTICANJE INOVATIVNOSTI, TALENATA I IZVRSNOSTI

  • projekti koji uključuju inovativan pristup obrazovanju i poticanju talenata
  • projekti istraživačkog i edukacijskog karakteraprojekti koji uključuju nove medije i tehnologije, korištenje novih pristupa, materijala, metoda i formata
  • projekti koji prožimaju različita polja znanstvenog, obrazovnog i društvenog djelovanja
  • projekti koji poticanjem izvrsnosti kao cilj imaju poticanje poduzetničkog duha i zapošljavanja/samozapošljavanja.

Na ovaj natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva upisane u Registar neprofitnih organizacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane kao:

  • udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice,
  • koje djeluju najmanje 2 godine (koji su predali financijska izvješća Ministarstvu financija za 2014. i 2015. godinu) i kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz Programskih područja financiranja ovog Natječaja.

Svaka od navedenih organizacija civilnoga društva ima pravo prijave jednog projekta u sklopu ovog natječaja. Razdoblje u kojem se projekt mora provesti je godina dana od potpisa Ugovora o donaciji.

Prihvatljive organizacije, koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga.

Ukupna vrijednost javnog natječaja: 600.000,00 kuna.

Maksimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Minimalni iznos donacije po pojedinom projektu je 10.000,00 kuna

Rok za prijavu na natječaj je do 30. svibnja 2016. godine.

Dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na slijedećem linku:

http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci