14 tra 2016

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA PODUZETNIŠTVA U KULTURI ZA 2016. GODINU.

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za 2016. godinu.

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi:

– trgovačka društva,

– obrti,

– zadruge,

– ustanove (osim javnih ustanova) i

– umjetničke organizacije.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

– nakladništvo i knjižarstvo,

– izvedbene umjetnosti,

– vizualne (likovne) umjetnosti.

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

– ponajprije za sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);

– nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;

– promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).

Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta.

Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.

Javni poziv traje do 12. svibnja 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećem linku:

http://www.min-kulture.hr/novost/default.aspx?id=14435.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, na tel. 048/621-978 ili na email: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci