04 tra 2016

NAJAVA ODRŽAVANJA INFO DANA I FORUMA ZA TRAŽENJE PARTNERA U OKVIRU 1. NATJEČAJA INTERREG V-A PROGRAMA SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

U okviru objavljenog 1. natječaja INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., tijekom mjeseca travnja 2016. godine održat će se Info dani i Forumi za traženje partnera (Partner Search Forum).

Na Info danima koji će se održavati u programskom području (u Mađarskoj na mađarskom jeziku te u Hrvatskoj na hrvatskom jeziku), svi zainteresirani potencijalni prijavitelji imat će mogućnost upoznati se pobliže sa samim natječajem te postaviti pitanja predstavnicima Zajedničkog tajništva Programa vezana uz pripremu projekata, popunjavanje prijavnog obrasca te dostavu potrebne dokumentacije.

Forumi za traženje partnera odnosno Partner Search Forumi zamišljeni su kao mjesto zajedničkog susreta potencijalnih prijavitelja na navedeni natječaj, odnosno mjesto povezivanja partnera s obje strane granice u svrhu prijave zajedničkih projektnih ideja. Forumi za traženje projektnih partnera održat će se na više lokacija u Mađarskoj i u Hrvatskoj te će se odvijati na engleskom jeziku.

Prethodna prijava za sudjelovanje na Info danu i Forumu za traženje partnera nije potrebna. Za potencijalne prijavitelje s područja Koprivničko-križevačke županije, Info dan i Forum za traženje partnera održat će se u utorak, 12. travnja 2016. godine u Križevcima. Info dan je organiziran za sve prioritete, dok će se Forum za traženje partnera održati samo za traženje projektnih partnera za pripremu i apliciranje zajedničkih projekata unutar prioriteta 2 „Održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara u funkciji turizma”. Forum za traženje partnera za preostala 2 prioriteta „Suradnja” i „Obrazovanje” za prijavitelje s područja Koprivničko-križevačke županije održat će se u ponedjeljak, 11. travnja 2016. u Nagyatádu u Mađarskoj.

Detaljan raspored održavanja svih Info dana i Foruma za traženje partnera unutar cijelog programskog područja dostupan je na slijedećoj web adresi: http://www.huhr-cbc.com/hr/info-dani-i-forum-za-traenje-projektnih-partnera.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci