10 stu 2015

OTVOREN NATJEČAJ „PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE“

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU objavilo je natječaj za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine”. Natječaj je objavljen u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifičnog cilja 6c1 “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”, a sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Opći cilj natječaja je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenim na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom, mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorija ulaganja:
– kulturna baština,
– znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija,
– smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo),
– pristupačnost,
– maloprodaja i zanati
– promocija i vidljivost.

Natječajem je moguće financirati dvije osnovne grupe aktivnosti:
A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine;
B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Temeljem navedenog, moguća su ulaganja u četiri osnovna tipa aktivnosti:
– zaštitu, obnovu i revitalizaciju nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
– rekonstrukciju i/ili izgradnju pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
– razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
– promociju i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Prihvatljivi prijavitelji su tijela javne vlasti i pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Iznos bespovratnih sredstava:
Grupa aktivnosti A) – najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
Grupa aktivnosti B) – najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:
– 20% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 76.000.000 kuna (okvirno 10.000.000 EUR) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A).
– 80% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 304.000.000 kuna (okvirno 40.000.000 EUR) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).

Natječaj je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
– do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A),
– do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Prijave na natječaj primat će se od 06. prosinca 2015. godine.

Sva natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećoj web adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1155.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci