22 lis 2015

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 3 “SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE” IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o provedbi Mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” i Podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PODMJERA 3.1.

Potpora se dodjeljuje za tip operacije “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje”.

Javna potpora može se dodijeliti korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., a odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje u skladu s razinom prihvatljivih troškova iz Zahtjeva za potporu.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici uključeni u EU ili nacionalni sustav kvalitete ili u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi troškovi za korisnike u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode:
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete,
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete,
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela i
d) troškovi tiskanja znaka kvalitete u svrhu označavanja proizvoda.

Prihvatljivi troškovi za korisnike u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje su troškovi tiskanja ekološkog znaka ili oznake da je proizvod u prelaznom periodu.

Znak kvalitete, ekološki znak i oznaka da je proizvod u prelaznom periodu može se tiskati:
a) samostalno i
b) u okviru etikete ili deklaracije.

PODMJERA 3.2.

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 3.2.1. “Potpora za troškove informiranja i promoviranja” u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje odobrenih aktivnosti koje su u skladu s odlukom skupštine ili drugog mjerodavnog tijela skupine, a koje su predviđene Planom informiranja i promoviranja poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda.

Intenzitet javne potpore za informativno-promotivne troškove vezane uz proizvode u sustavima kvalitete i ekološke proizvodnje iznosi 70 % prihvatljivih troškova.

Iznos godišnje javne potpore ne može biti veći od 30.000 eura, dok sveukupni iznos javne potpore po korisniku iznosi najviše 100.000 eura tijekom najviše pet uzastopnih godina Programskog razdoblja 2014. – 2020.

Isplata godišnje javne potpore može biti jednokratna ili u najviše dvije rate.

Prihvatljivi korisnici su:
a) skupina proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete i
b) udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača.

Prihvatljivi troškovi su:
a) troškovi organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi,
b) troškovi sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi,
c) troškovi organizacije radionica, seminara i konferencija,
d) troškovi sudjelovanja na radionicama, seminarima i konferencijama,
e) troškovi izrade promotivnih materijala koji mogu biti u obliku različitih medija i multimedijalnih proizvoda,
f) troškovi izrade, razvoja i održavanja interaktivne web stranice udruge namijenjene promoviranju zaštićenih i ekoloških proizvoda,
g) troškovi kupnje oglasnog prostora i
h) troškovi informativnih i promotivnih aktivnosti putem različitih kanala komunikacije ili prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili HoReCa kanala.

Više detalja možete naći u samome Pravilniku koji se nalazi u prilogu.

Prilog:

1. Pravilnik

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci