09 lis 2015

VLADA USVOJILA JAMSTVENI PROGRAM HAMAG-BICRO-A KOJIM SE OSIGURAVA DO 500 TISUĆA KUNA JAMSTVA ZA MALA GOSPODARSTVA

Svrha predloženog Jamstvenog programa je poticanje financiranja tekuće likvidnosti i olakšanje pristupa izvorima svim subjektima malog gospodarstva.

Cilj Jamstvenog programa je iskoristiti potencijal ulaganja kroz bankarske kanale čime bi se poduzetnicima znatno olakšao i pojednostavnio pristup financijskim sredstvima uz smanjenje operativnih troškova. Odredbama Jamstvenog programa Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je određen kao jedan od sudionika koji će osiguravati jamstva kroz pojedinačne transakcije u portfelju, točnije, kreditor s kojim HAMAG-BICRO potpiše Sporazum o poslovnoj suradnji izdaje jamstva za subjekte malog gospodarstva čiji je cilj realizacija prethodno ugovorenog posla izravno uz odobrenje samog kredita po unaprijed zadanim kriterijima.

Najviši iznos pojedinačnog jamstva je do 500.000,00 kuna, najviši postotak pojedinačnog jamstva iznosi 80% glavnice kredita, te najniži postotak pojedinačnog jamstva iznosi 10% glavnice kredita. Ovaj Jamstveni program važi do 31. prosinca 2018. godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala.

Odluka o usvajanju Izmjena jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije odnosi se na Izmjene jamstvenih programa „EU početnik” i „Rastimo zajedno” i to u dijelu koji se odnosi na ciljane skupine, odnosno na skupine poduzetnika koji posluju od 2 do 5 godina na način da mogu koristiti prvoklasni instrument osiguranja u vrijednosti do 80% glavnice kredita. Proširenjem kategorije početnika na sve one koji posluju do 5 godina osigurat će se dodatni zamah u poslovanju koje može ostvariti stabilan i održivi rast.

Također, dana je i suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, koja omogućava da Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) potpišu Sporazum o financiranju kako bi HAMAG-BICRO mogao provoditi financijske instrumente financirane iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o navedenome možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6275.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci