31 srp 2015

ODRŽANA 35. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA „PORE“

Upravno vijeće „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji održalo je 31. srpnja 2015. godine 35. sjednicu – telefonsku na kojoj je donijelo Odluku o davanju suglasnosti ravnateljici „PORE” Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji na sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za edukativne aktivnosti unutar programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” u 2015. godini.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci