08 tra 2015

NAJAVA NATJEČAJA: PODUZETNICIMA 1,13 MILIJARDI KUNA BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROIZVODNJU

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je na svojim stranicama najavu natječaja: Mali i srednji poduzetnici moći će bespovratno dobiti od petsto tisuća do petnaest milijuna kuna za ulaganje u opremu ili izgradnju proizvodnih kapaciteta. Bespovratna sredstva namijenjena proizvodnji poduzetnicima postati će dostupna objavom natječaja 9. travnja 2015. iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.

Prijave na natječaj zaprimat će se od 11. svibnja 2015. godine.

Prijavu mogu podnijeti: pravne ili fizičke osobe, mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, oni koji imaju posao ili podružnicu u Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti: državne potpore će se dodjeljivati za početna ulaganja, odnosno za podizanje konkurentnosti kroz investicije u nove i postojeće proizvodne kapacitete, ulaganja u suvremenu proizvodnu opremu, tehnologiju i nove proizvode, diversifikaciju i širenje poslovne djelatnosti. To će omogućiti razvoj proizvoda i usluga, porast produktivnosti i rast izvoza te povećanje broja zaposlenih i očuvanje postojećih radnih mjesta.

Ukoliko projekt uključuje isključivo ulaganje u opremu, iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ne može biti niži od petsto tisuća kuna niti viši od pet milijuna kuna. Za projekte koji uključuju i građenje nove ili rekonstrukciju postojeće građevine, iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinom projektu ne može biti niži od 1 milijun i petsto tisuća kuna niti viši od petnaest milijuna kuna.

Više o samoj najavi možete pronaći na slijedećem linku: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4172

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci