16 sij 2015

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA ZA POTPORE U 2015. GODINI

Sukladno Programu rada za 2015.godinu, Hrvatska turistička zajednica je objavila Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

• aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone;
• izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija”;
• izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima;
• razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista;
• razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Javni poziv je otvoren do 27. veljače 2015.

U smislu ovog Javnog poziva, pod turistički nerazvijenim područjem smatraju se:
• područja svih kontinentalnih županija, osim područja Grada Zagreba;
• sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:
• Mjera 1. Programi razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone
Fond potpora iznosi 1.000.000,00 kn.
• Mjera 2. Programi razvoja turističkih inicijativa i proizvoda
Fond potpora iznosi 2.000.000,00 kn.
• Mjera 3. Programi za razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću
Fond potpora za turistički nerazvijena područja iznosi 800.000,00 kn.
Fond potpora za ostala područja iznosi 280.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su kako slijedi:
• trgovačka društva;
• obrti;
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
• ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava;
• OPG/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga na seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11).

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2015. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta u iznosu od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn.

Detaljni Javni poziv za potpore i turističke inicijative i proizvode u 2015. godini možete preuzeti ovdje.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci