14 sij 2015

NAJAVA NATJEČAJA PO MJERAMA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA ZA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020.

U Glasniku broj 1/2015 Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju, objavljen je plan raspisivanja natječaja prikazan u nastavku:

Najava natječaja

Osim najave natječaja, objavljene su i izmjene u mjeri 4. i mjeri 7. U podmjeri 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” došlo je do izmjene korisnika s obzirom na 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na 2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva. Drugim riječima, korisnici podmjere 4.1. su pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi, osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura u sektoru voća, povrća i cvijeća odnosno 8.000 eura u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.

Također, u podmjeri 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” izmijenjen je intenzitet javne potpore po projektu koji će sada iznositi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova te će se moći povećati s obzirom na indeks razvijenosti (NN 158/13):

• za dodatnih 20% za ulaganje u projekte koji se nalaze u jedinicama lokalne samouprave s indeksom razvijenosti do 75% HR prosjeka

• za dodatnih 10% za ulaganje u projekte koji se nalaze u jedinicama lokalne samouprave s indeksom razvijenosti od 75% do 100% HR prosjeka

Jedna od bitnih promjena u odnosu na IPARD je način prijave na natječaj. Naime, sve prijave u ovom programskom razdoblju obavljat će se preko aplikacije AGRONET za koju je potrebno korisničko ime i lozinka. Kako bi dobili pristupne podatke svi novi, a i postojeći korisnici aplikacije moraju se upisati u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Nakon upisa u evidenciju putem elektroničke pošte korisnik dobiva pristupne podatke. Detaljne upute opisane su u Vodiču za upis korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kojem možete pristupiti ovdje.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, na tel: 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected].

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci