08 sij 2015

OBJAVLJENE IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE U OKVIRU OTVORENOG POZIVA ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POBOLJŠANJE PRISTUPA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU“

Obavještavamo Vas da je na web stranici Strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr objavljena Izmjena natječajne dokumentacije u okviru otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju”.

Izmjene se odnose na sljedeće točke:

1) UPUTE ZA PRIJAVITELJE

4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja

4.4.2. Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga

4.4.3. Neprihvatljivi troškovi

6.2. Administrativna provjera

2) PRILOG I. – UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Članak 5. Prihvatljivi izdaci; točka 5.1

3) PRIJAVNI OBRAZAC B – POSEBNI DIO

Upute za popunjavanje točke 2.2 Opis dionika (ciljnih skupina i krajnjih korisnika)

4) OBRAZAC 3. IZJAVA PRIJAVITELJA O ISPUNJAVANJU I PRIHVAĆANJU UVJETA NATJEČAJA I IZJAVA O PARTNERSTVU

Navedene izmjene natječajne dokumentacije možete pročitati na sljedećem linku: IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci