07 kol 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM JAVNOM POZIVU ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U INDUSTRIJI

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za projekte energetske učinkovitosti u industriji.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) iz industrijskog sektora koja planiraju provoditi projekt poboljšanja energetske učinkovitosti sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji.

Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekte EnU, a uključuju troškove izrade glavnog/izvedbenog projekta, dokumentacije za ishođenje akta kojim se dopušta građenje, te dokumentacije potrebne za ishođenje ostalih dozvola, rješenja i suglasnosti sukladno propisima koji uređuju područje energetike. PDV nije prihvatljivi trošak.

Kako bi se ostvarilo sufinanciranje od strane Fonda projektna dokumentacija mora dokazati ostvarivanje ušteda energije od minimalno 20%. Sredstva Fonda će se isplaćivati za prihvatljive troškove ulaganja u izradu projektne dokumentacije za projekt EnU nastale od dana objave ovog Javnog poziva na internetskoj stranici Fonda.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) u iznosu od 40-80% prihvatljivih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ovisno na kojem se području nalaze korisnici sredstava. Subvencije će se dodjeljivati do maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 kn po pojedinačnoj ponudi odnosno ugovoru do isteka kalendarske godine (31.12.2014.) ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci