20 lip 2014

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU RADIONICE „PRIPREMA PROJEKATA ODRŽIVIH PROMETNIH SUSTAVA URBANE REGIJE“

Obavještavamo Vas da će se u organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 04. srpnja 2014. godine održati radionica „Priprema projekata održivih prometnih sustava urbane regije”. Radionica će se održati u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb od 10:00 do 15:00 sati.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je 10. travnja 2014. godine Poziv za iskaz interesa u svrhu pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje pripreme projekata održive gradske i prigradske mobilnosti u 2014. godini prema OPERATIVNOM PROGRAMU „PROMET” 2007. – 2013., te se zbog odgovora velikog broja mogućih prijavitelja organizira navedena radionica kako bi se osigurala kvaliteta projektnih prijedloga i prijava, koja je preduvjet sufinanciranju sredstvima fondova EU.

Projekti s ciljem postizanja održive gradske i prigradske mobilnosti, uspostave kvalitetnih prometnih sustava urbane regije i integriranog prometa od velike su važnosti za razvitak svih regija Republike Hrvatske. U sljedećem financijskom razdoblju (2014. – 2020.) provedba takvih projekata biti će uvelike podržana politikom i dodjelom financijskih sredstava Europske unije, što kvalitetnu pripremu navedenih projekata, a time i predstojeći Poziv, čini jednim od prioriteta prometnog sektora.

Radionica će obuhvaćati sljedeće teme:

• relevantne politike Europske unije,

• strateški dokumenti relevantni za pripremu projekata,

• oblikovanje kvalitetnog projektnog koncepta,

• značaj identifikacije i međusobne suradnje svih dionika projekta,

• predmet i mogućnosti sufinanciranja pripreme projekata,

• postupak prijave projekta,

• prezentacija projekata u tijeku.

Radionica je namijenjena svim potencijalnim prijaviteljima projektnih prijedloga (jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama, udrugama, te drugim pravnim osobama u ulozi promotora projekta). Naravno, svi sudionici moći će postavljati pitanja izlagačima, predstavnicima Ministarstva i institucija Europske komisije, ali i upoznati se s projektima u pripremi po pojedinim regijama, te mogućim dionicima i promotorima projekata. Upravo zbog toga, sudjelovanje što većeg broja sudionika uvelike bi pridonijelo kvaliteti radionice, a time i samih projekata.

Sudjelovanje na radionici možete potvrditi na kontakt u nastavku:

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove

EU Sektor za fondove EU

Krležin Gvozd 1a, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 3783 912

Fax: +385 1 3783 901

e-mail: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci