22 svi 2014

OBAVIJEST O OTVORENOM NATJEČAJU MODERNIZACIJA ŠKOLSKIH KURIKULUMA U STRUKOVNIM ŠKOLAMA U SKLADU S HRVATSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM I POTREBAMA TRŽIŠTA RADA – FAZA II

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta 20. svibnja 2014. godine je objavilo natječaj iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013; Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada – faza II.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je: podržati uvođenje suvremenih i inovativnih projekata, procesa, aktivnosti, metoda i sadržaja u postojeće strukovne programe i kurikulume s ciljem omogućavanja stjecanja relevantnih kompetencija učenika, te iskazati ili povezati nove sadržaje s ishodima učenja, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o strukovnom obrazovanju, Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su: pružiti potporu ustanovama strukovnog obrazovanja u razvoju pristupa odozdo prema gore (“bottom-up”) kako bi svojim učenicima mogle osigurati stjecanje modernih kompetencija i pristup najnovijim tehnologijama podižući tako njihovu zapošljivost i relevantnost njihovih kvalifikacija na tržištu rada; potaknuti ustanove strukovnog obrazovanja na razvoj i primjenu novih i suvremenih znanstvenih, tehničkih i inovacijskih postignuća u odgojno-obrazovnom procesu.

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove strukovnog obrazovanja.

Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 700.000,00 kn, a najviši 2.500.000,00 kn. Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera nije obvezno, osim kad je prijavitelj ustanova za strukovno obrazovanje kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi. U tom slučaju projekti se mogu financirati u iznosu do 95% od ukupno prihvatljivih troškova, a prijavitelj je dužan osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od 5% od ukupno prihvatljivih troškova.

Partneri na projektu mogu biti: ustanove strukovnog obrazovanja; socijalni partneri na lokalnoj, regionalnoj ili sektorskoj razini (regionalni/sektorski ogranci strukovnih/sektorskih udruženja, udruga poslodavaca, komora i/ili sindikata, jedinice lokalne i regionalne samouprave; nevladine organizacije; mikro, mala i srednja poduzeća, registrirana u Republici Hrvatskoj, koja posluju na lokalnoj/regionalnoj razini; visoka učilišta (tj. sveučilišta, sastavnice sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, bezobzira na vlasništvo); zadruge; znanstvene organizacije.

Planirano trajanje projekata je 12 mjeseci. Rok za početak provedbe projekta je 30 dana od dana sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 18. kolovoza 2014. do 16.00 sati.

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/44

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci