28 ožu 2014

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA NEPOSREDNO SUFINANCIRANJE PROGRAMA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv radi sufinanciranja programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Obiteljska kuća u smislu javnog poziva je zgrada:

1. na zasebnoj građevinskoj čestici,
2. građevinske bruto površine do 400m2,
3. koja je u cijelosti namijenjena stanovanju,
4. s najviše dvije stambene jedinice.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave.

Opravdani troškovi:

1. nabava i ugradnja opreme:
– zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije,
– povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće,
– povećanje EnU sustava grijanja, prozračivanja i otpadnog zraka,
2. izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta.

Fond će po ovom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje Fonda u udjelu:

1. do 80% ali ne više od 60.000,00 kn po obiteljskoj kući
– na području posebne državne skrbe,
– na zaštićenim djelovima prirode,
– u prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH) i
– u prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50% prosjeka RH)

2. do 60% ali ne više od 45.000,00 kn po obiteljskoj kući
– u drugoj skupini otoka,
– na brdsko planinskom području,
– u drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (vrijednost indeksa razvijenosti između 50% do 75% prosjeka RH) i

3. do 40% ali ne više od 30.000,00 kn po obiteljskoj kući na ostalim područjima.

JLP (R) mora ulagati vlastita sredstva u provedbu Programa i to najmanje u odjelu od
– 2,5% na područjima iz točke 1.,
– 5% na područjima iz točke 2. i
– 10% na područjima iz točke 3.

Raspoloživa sredstva Fonda za Javni poziv iznose 25.000,000,00 te će Fond:

– dodjeljivati sredstva pomoći do 1.000,000,00 po ponudi, do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja isteka kalendarske godine (31. prosinca 2014.), ovisno o tome koji uvjet prije nastupi,
– objavljivati jednom mjesećno na svojim internetskim stranicama www.fzoeu.hr iznos do tada odobrenih sredstava po Javnom pozivu, te
– izvijestiti zainteresirane ponuditelje da su sredstva Fonda iskorištena ukoliko taj uvjet nastupi prije isteka roka Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija i pripadajući obrasci dostupni su na slijedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni poziv za EnU obiteljskih kuca.pdf.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci