18 velj 2014

OBJAVLJEN JAVNI POZIV HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA ZA 2014. GODINU

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2014. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

– aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja;
– izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima;
– izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima;
– razvoju turističke ponude temeljene na tradicijskim/autohtonim elementima lokalnog   graditeljstva i očuvanju/uređenju okoliša;
– razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim       područjima.

Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće programe:

a) razvoj, obnovu i podizanje kvalitete smještajne ponude, bilo kroz izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih smještajnih kapaciteta (hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion), pri čemu pozornost treba dati očuvanju izvorne arhitekture u slučajevima gdje je to stručno i ekonomski opravdano,
b) izgradnju, obnovu i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,
c) uređenje dodatnih sadržaja uz smještajne kapacitete (npr. bazeni, wellness ponude, sportsko – rekreativni i zabavni sadržaji, sadržaji za djecu, sadržaji za održavanje poslovnih sastanaka i konferencija i sl.),
d) uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja kroz projekte turističke infrastrukture (npr. vidikovci, promatračnice, poučne i pješačke staze, biciklističke i druge tematske staze, stijene za penjanje, golf vježbališta, tematski parkovi, plaže i dr.),
e) regionalni projekti uspostavljanja međunarodnih zračnih linija u kontinentalnim zračnim lukama s niskim prometnim intenzitetom u funkciji razvoja međunarodno prepoznatljivih i traženih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji:
– trgovačka društva,
– obrti,
– zadruge,
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11) i
– turističke zajednice.

Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2014. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe projekta, uz uvjet da korisnik odobrene potpore uloži vlastita ili sredstva iz drugih izvora najmanje u iznosu odobrene potpore, odnosno u iznosu realiziranih troškova realizacije projekta.

Najveći iznos potpore po pojedinom projektu može iznositi 150.000,00 kn osim za programe regionalnih projekata uspostavljanja međunarodnih zračnih linija u kontinentalnim zračnim lukama s niskim prometnim intenzitetom u funkciji razvoja međunarodno prepoznatljivih i traženih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima.

Ukoliko podnositelj zahtjeva kandidira više projekata, ukupna vrijednost potpora koja se može odobriti po pojedinom podnositelju zahtjeva može iznositi 200.000,00 kn, osim za programe regionalnih projekata uspostavljanja međunarodnih zračnih linija u kontinentalnim zračnim lukama s niskim prometnim intenzitetom u funkciji razvoja međunarodno prepoznatljivih i traženih turističkih proizvoda na turistički nerazvijenim područjima.

Rok za prijavu: 7. ožujka 2014. godine.

Natječaj je objavljen ovdje.

Dodatne informacije o natječaju možete dobiti putem elektroničke pošte: [email protected] ili se obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica na telefon 048/621-978 te e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci