04 pro 2013

OTVOREN JAVNI POZIV MRRFEU ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POSLOVNU INFRASTRUKTURU

Obavještavamo Vas da je otvoren javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

Opći cilj javnog Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.

Specifični ciljevi ovog poziva su sljedeći:

·Razvoj osnovne infrastrukture (energetske, komunalne, prometne komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;

·Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;

·Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;

·Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.

Ciljne skupine su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove razvojne agencije, nacionalne/regionalne/lokalne javne ustanove ili udruženja, javna poduzeća u stopostotnom vlasništvu regionalne/lokalne samouprave, potporne poduzetničke institucije, nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja te širok krug regionalnih organizacija i institucija poslovne podrške koje predstavljaju poslovnu zajednicu, industriju, stručna udruženja, gospodarske komore, trgovačke i obrtničke komore, savez zadruga, udruge, itd.

Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeće uvjete: mora biti pravna osoba; i ne smije ostvarivati dobit, uz izuzetak javnih institucija/organizacija/agencija registriranih kao d.o.o. čija se raspodjela dobiti koristi za financiranje vlastitih aktivnosti te se ne dijeli kao profit/dohodak ; te mora biti izravno odgovoran za projekt.

Korisnici ovog poziva su mala i srednja poduzeća, nezaposleni, studenti, znanstvenici, lokalno stanovništvo i turisti.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 7.627.500,00 HRK.

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 80.088.750,00 HRK.

Osnovna stopa sufinanciranja temeljem ovog poziva može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova, uz mogućnost dodatnog sufinanciranja projekata koji se provode u županijama koje zaostaju u razvoju za nacionalnim prosjekom prema indeksu razvijenosti sukladno Odluci Vlade o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 89/2010) kao što je navedeno u Operativnom programu Regionalna konkurentnost 2007.-2013., na sljedeći način:

Prijaviteljima koji provode projekt u županiji razvrstanoj u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (županije Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska) čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka Republike Hrvatske odobrit će se dodatnih 4% sufinanciranja te maksimalno sufinanciranje može iznositi do 99% ukupno prihvatljivih troškova. Prijavitelj projekta koji se provodi u županiji razvrstanoj u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave mora financirati predloženi projekt, odnosno financijski doprinos prijavitelja (ili partnera) mora biti u iznosu od najmanje 1% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijaviteljima koji projekt provode u županiji razvrstanoj u II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (Krapinsko-zagorska, Međimurska, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska, Zadarska)čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske odobrit će se dodatnih 2% sufinanciranja te maksimalno sufinanciranje tog projekta može iznositi do 97% ukupno prihvatljivih troškova. Prijavitelj projekta koji se provodi u županiji razvrstanoj u II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave mora sufinancirati predloženi projekt, odnosno financijski doprinos prijavitelja (ili partnera) mora biti u iznosu od najmanje 3% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijaviteljima koji projekt provode u županiji razvrstanoj u III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (Dubrovačko-neretvanska županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Istarska županija i Primorsko goranska županija), odobrit će se do 95% sufinanciranja te maksimalno sufinanciranje tog projekta može iznositi do 95% ukupno prihvatljivih troškova. Prijavitelj projekta koji se provodi u županiji razvrstanoj u III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave mora sufinancirati predloženi projekt, odnosno financijski doprinos prijavitelja (ili partnera) mora biti u iznosu od najmanje 5% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Financijski doprinos prijavitelja i/ili partnera ujedno predstavlja nacionalni javni doprinos kada se prijavitelj i/ili partner(i) financiraju iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih proračuna zemlje korisnice (što može uključivati i plaće djelatnika korisničke i partnerske institucije uključenih u provedbu projekta).

Ukoliko se projekt provodi na području dvije ili više jedinica područne (regionalne) samouprave, za potrebe utvrđivanja udjela sufinanciranja od strane prijavitelja (ili partnera), uzima se ona jedinica područne (regionalne) samouprave na kojoj se provodi financijski relativno najveći udjel aktivnosti projekta.

Prihvatljive projektne aktivnosti moraju se odnositi na jednu od sljedećih kategorija projekata i biti u skladu s navedenim pripadajućim odredbama:

Kategorija A: Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva

Kategorija B: Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija

Kategorija C: Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture

Kategorija D: Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture

Projekt se mora u potpunosti provoditi na području Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2014. godine o čemu svjedoči poštanski žig na pošiljci s jasno vidljivim datumom slanja.

Cjelokupni tekst natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048 621 978 i e-mail adresu: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci