02 kol 2013

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OBJAVIO JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKIH PREGLEDA GRAĐEVINA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio javni poziv radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina (uključujući javnu rasvjetu) i energetskog certificiranja zgrada:
• u vlasništvu jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave
• u vlasništvu ustanova, institucija i drugih pravnih osoba
• u vlasništvu pravnih osoba u komercijalnom sektoru uključujući sektor industrije
• postojećih stambenih zgrada u vlsništvu fizičkih osoba
• u vlasništvu organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba.

Potencijalni prijavitelji su: jedinice lokalne (područne) regionalne samouprave, trgovačka društva, upravitelji zgrada, ustanove, institucije, organizacije civilnog društva i druge pravne osobe.

Sredstva Fonda dodjeljuju se putem financijskih pomoći, subvencija i donacija.

Sredstva Fonda će se isplaćivati za opravdane troškove ulaganja nastale nakon dana objave ovog Natječaja u Narodnim novinama.

Ponuditelji na ovaj natječaj mogu dostaviti jednu ponudu za provedbu energetskog pregleda i energetskog certificiranja jedne ili više zgrada u svom vlasništvu ili dijelova zgrada koji čine samostalnu uporabnu cjelinu a podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada, te za provedbu energetskog pregleda jedne ili više građevina u svom vlasništvu.

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećem linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp; a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01 53910953, 01 5391-893, 01 5391-901 te na e-mail: [email protected]

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica, te na broj telefona 048/621 978 i e-mail adresu: [email protected]

Upute o ponuditeljima

Prijavni obrazac

Obrazac godišnje potrošnje energije i vode

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci