02 tra 2013

NAJAVA DANA OTVORENIH VRATA UDRUGA 2013

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge najavljuje Dane otvorenih vrata udruga 2013. koji će se održati od 12. do 15. lipnja 2013. Cilj događanja jest građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj organiziranjem različitih događanja u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima.

Dani otvorenih vrata udruga 2013. trebali bi biti spoj dosadašnje tradicionalne konferencije Dani udruga i Dana otvorenih vrata održanog prvi puta prošle godine.

Ured za udruge poziva sve zainteresirane udruge iz svih područja djelovanja da se uključe u Dane otvorenih vrata i osmisle sadržaje kojima će se predstaviti građanima na odgovarajući način, sukladno resursima i sredstvima kojima raspolažu.

Prošlogodišnjem Danu otvorenih vrata priključilo oko 130 udruga iz cijele Hrvatske.

Rok za prijavu za sudjelovanje je 13. svibnja 2013 godine.

Prijavni obrazac za Dane otvorenih vrata udruga 2013. možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg4, 48000 Koprivnica te na broj telefona 048/621-978 i e-mail adresu: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci