19 velj 2013

MINISTARSTVO BRANITELJA RASPISALO JAVNI POZIV ZA MJERU POTPORE PROJEKTIMA ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo branitelja raspisalo je javni poziv za Mjeru potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja u okviru Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

Cilj natječaja je pružanje potpore za finalizaciju zadružnog proizvoda, nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost.

Za potporu se mogu kandidirati zadruge hrvatskih branitelja koje su registrirale svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, imaju najmanje deset članova, od čega šest članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja ili djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, te koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

– bile su korisnice Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja kojima je proteklo razdoblje od najmanje 24 mjeseca od dana isplate poticaja za osnivanje zadruge te su sredstva namjenski utrošile;

– podmirene sve obveze prema državi.

Novčana potpora u ukupnom iznosu do najviše 100.000,00 kn može biti odobrena za finalizaciju zadružnog proizvoda, nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge, jednokratna je i nepovratna ukoliko se utroši namjenski i u skladu s dostavljenim poslovnim planom temeljem kojeg se traži potpora. Iznimno, zadruge certificirane za ekološku proizvodnju mogu ostvariti 20% veći iznos potpore, koji tada iznosi 120.000,00 kn.

Zahtjevi se podnose Ministarstvu branitelja, 10000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6.

Javni poziv je otvoren zaključno do 19. ožujka 2013. godine, a svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2013. godine.

Prijavni obrazac kao i sve dodatne informacije dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.branitelji.hr/pregled/objavljeni-javni-pozivi-za-mjere-potpore-ministarstva-branitelja-rh.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci