18 sij 2013

NAJAVA SEMINARA “DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE”

Dane 29., 30. i 31. siječnja 2013. godine, u okviru provedbe projekta „Obrazovanje za poduzetništvo” za 2012. godine Ministarstva poduzetništva i obrta, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, organizira seminar za poduzetnike u fazi rasta i razvoja, na temu „Društveno odgovorno ponašanje”.

 • Seminar će trajati 3 dana i na njemu će se obraditi slijedeće teme:
 • Definiranje pojma i važnosti društveno odgovornog ponašanja;
 • Interna i eksterna dimenzija DOP-a;
 • Društveni i poslovni poticaji za DOP;
 • Razlike u svladavanju koncepta društveno odgovornog poslovanja;
 • Društveno odgovorno poslovanje i/ili društveno poduzetništvo;
 • Razvitak društveno odgovornog poslovanja (DOP-a) i održivog razvoja u globalnom i europskom kontekstu;
 • Europski povijesno-pravni okvir razvoja društveno odgovornog poslovanja;
 • Temeljna područja djelovanja poduzeća u kontekstu društveno odgovornog poslovanja: ponašanje na tržištu, odnos prema zaposlenima, odnos prema okolišu te odnos s lokalnom zajednicom i društvom u cjelini;
 • Društvena odgovornost u kontekstu poduzeća;
 • Mjerenje i izvještavanje o društveno odgovornom poslovanju;
 • Pregled poticaja, inicijativa i dobrih praksi DOP-a u Hrvatskoj.

Seminar „Društveno odgovorno ponašanje” održavati će se u dvorani PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica, s početkom u 15,30 sati.

Izvođač seminara je Obrtničko učilište POUKA.

Prisustvovanje za poduzetnike na seminaru je besplatno.

Za dodatne informacije i prijavu, javite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, na tel: 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci