04 sij 2013

MINISTARSTVO TURIZMA PRODUŽILO ROK ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA IDENTIFIKACIJU TURISTIČKIH PROJEKATA KOJI IMAJU NAMJERU APLICIRATI ZA KORIŠTENJE STRUKTURNIH FONDOVA EU

Ministarstvo turizma produžilo je rok za prijavu na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU u 2013. godini i u financijskoj perspektivi 2014-2020., sukladno tematskim ciljevima EU i temeljem strateških smjernica razvoja hrvatskog turizma.

Cilj Javnog poziva je prikupiti informacije od svih potencijalnih nositelja o turističkim projektima za koje imaju namjeru aplicirati na Strukturne fondove EU. Na temelju prikupljenih informacija o planiranim projektima, formirat će se baza projekata i provest će se njihovo vrednovanje kroz stupanj spremnosti temeljem do sada prikupljene dokumentacije i definiranih izvora sufinanciranja potrebnih za realizaciju projekta i apliciranje na Strukturne fondove EU. Time se namjerava doći do prihvatljivih projekata visokog stupnja spremnosti koji će biti usmjeravani na daljnje mogućnosti institucionalne i financijske podrške ka dovršetku pripreme za apliciranje na Strukturne fondove EU.

Tipovi projekata koji se mogu prijaviti na ovaj Javni poziv su slijedeći:

1. Javna turistička infrastruktura – projekti za jačanje konkurentnosti destinacija kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude:

prihvatljivi potencijalni prijavitelji: općine, gradovi, županije i država, odnosno njihova trgovačka društva, institucije i organizacije (npr.: regionalne i lokalne turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode i dr. koje svoj profit, suklando svom statusu, reinvestiraju u osnovnu djelatnost);

2. Poslovna turistička infrastruktura – projekti osnovnih i dodatnih ugostiteljsko-turističkih sadržaja subjekata iz malog i srednjeg poduzetništva u turizmu za jačanje konkurentnosti destinacija kroz cjelogodišnje poslovanje i obogaćivanje njene ukupne ponude:

prihvatljivi potencijalni prijavitelji: trgovačka društva i obrti registrirani za obavljanje ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti u kategoriji malog i srednjeg poduzetništva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07 i 53/12);

3. Ljudski potencijali u turizmu – obrazovni projekti jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu:

prihvatljivi potencijalni prijavitelji: obrazovne i znanstvene institucije i organizacije, sustav turističkih zajednica – regionalne i lokalne turističke zajednice, općine, gradovi, županije (odnosno njihova trgovačka društva), trgovačka društva i obrti, javne ustanove, udruge s programima u turizmu.

Javni poziv je otvoren zaključno do 31. siječnja 2013. godine.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je ispuniti on-line obrazac zahtjeva (TP_SFEU/12) koji se nalazi na slijedećoj web adresi: http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

Za dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica na tel. 621-978 ili e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci