31 lis 2012

PORA ORGANIZIRA EDUKACIJU NA TEMU UPRAVLJANJA PROJEKTNIM CIKLUSOM ZA PREDSTAVNIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE S PODRUČJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

U okviru Potprograma V. „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije” Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizira edukaciju na temu „Upravljanje projektnim ciklusom – PCM”. Edukacija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije te institucijama i organizacijama civilnog društva koje pripremaju i provode EU projekte.

Edukacija će se održati 05., 06. i 07. studenoga te 14., 15. i 16. studenoga 2012. godine u prostorima PORE Razvojne agencije Podravine i Prigorja, Florijanski trg 4, Koprivnica s početkom u 09,00 sati.

Cilj edukacija je ojačati kapacitete svih dionika na lokalnom nivou u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova, te njihova sustavna edukacija o metodologiji pripreme i provedbe EU projekata. Edukacija u trajanju ukupno 6 dana obuhvaća pregled sustava strateškog planiranja na svim razinama, pregled strateških dokumenata kao temelje za pripremu EU projekata. Edukacija će također obuhvatiti cjelokupnu metodologiju pripreme EU projekata, kao što su analiza dionika, stablo problema i stablo ciljeva, logička matrica, proračun projekta kao i sve elemente neophodne za kvalitetnu pripremu projekata sufinanciranih EU sredstvima. Prva tri dana sudionici će putem praktičnih vježbi dobiti sve informacije vezane uz osnove pripreme EU projekta i pregled projektne dokumentacije. Tijekom slijedeća tri dana sudionici će moći prezentirati pripremljene projektne ideje sukladno natječajnoj dokumentaciji, u čemu će im djelatnice PORE ukazati na sve činjenice i važne faktore u pripremi projektnih prijedloga za financiranje iu EU fondova.

Predavači na trodnevnoj edukaciji bit će gđa Maja Hranilović ispred obrta PAM2 Savjetovanje iz Zagreba i PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci