11 lis 2012

NAJAVA OSNIVAČKE SKUPŠTINE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE PODRAVINA

Članice udruge su GRAD ĐURĐEVAC, OPĆINA DRNJE, OPĆINA FERDINANDOVAC, OPĆINA GOLA, OPĆINA HLEBINE, OPĆINA KALINOVAC, OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, OPĆINA MOLVE, OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI, OPĆINA NOVO VIRJE, OPĆINA PODRAVSKE SESVETE I OPĆINA VIRJE.

Osnivačka skupština broji 82 člana- predstavnika osnivača iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Na Skupštini će biti donesen Statut udruge i Poslovnik o radu Skupštine, a birati će se predsjednik i tajnik udruge, kao i Upravni i Nadzorni odbor.

Održavanjem Skupštine stvoriti će se svi preduvjeti za upis udruge u Registar udruga, a odmah će započeti i aktivnosti na izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a PODRAVINA, a sve s ciljem prijave LAG-a „PODRAVINA” na Mjeru 202 IPARD programa „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja”.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci