30 svi 2012

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JE NOVI JAVNI POZIV

Koprivničko-križevačka županija raspisala je javni poziv za kapitalni projekt: K-100013 izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije na području Koprivničko–križevačke županije u 2012. godini.

Korisnici sufinanciranja gradnje, rekonstrukcije i izrade projektne dokumentacije su isporučitelji vodnih usluga ili jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, koji su uspješno aplicirali na Javni poziv za predlaganje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede.

Zahtjev se podnosi do 15. prosinca 2012. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.kckzz.hr/ (Javni pozivi), na e-mail: [email protected] ili telefon 658-234 te u PORI Razvojnoj agenciji Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48000 Koprivnica , tel. 048 621 978 i e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci