16 svi 2012

OBJAVLJEN NOVI JAVNI POZIV KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – POTICANJE IZGRADNJE GOSPODARSKIH GRAĐEVINA SUFINANCIRANJEM GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam Koprivničko-križevačke županije objavio je novi javni poziv za poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata na području Koprivničko-križevačke županije za 2012. godinu.

Cilj javnog poziva je poticanje gospodarstvenika na izgradnju novih proizvodnih cjelina u svim sektorima gospodarskih djelatnosti te korištenje novih tehnologija i suvremene organizacije.

Podnositelji zahtjeva za sufinanciranje mogu biti gospodarske pravne osobe i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva u sustavu PDV-a koji moraju zadovoljiti sljedeća mjerila i kriterije:

1. Moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom te imaju namjeru graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije;

2. Potrebno je priložiti račun ovlaštene projektantske tvrtke za izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice;

3. Potrebno je priložiti kopiju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta;

4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, Obrtni registar ili u Sudski registar trgovačkih društava u RH;

5. Zahtjev za subvencioniranje izgradnje gospodarske građevine sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata podnosi se jednom godišnje.

Sredstva za provedbu ovog projekta osigurana su na poziciji Proračuna Koprivničko-križevačke županije, a sufinancirat će se 30% troškova (do najviše 30.000,00 kn) izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarskih građevina.

Zahtjev se podnosi do 15.12.2012. godine, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije. Sve informacije o natječajima dostupne su na sljedećoj web adresi: http://www.kckzz.hr/Zupanijska-uprava/javni-pozivi-i-natjecaji.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected]

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci