10 tra 2012

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBJAVILO NATJEČAJ ZA DODJELU NEPOVRATNIH NAMJENSKIH SREDSTAVA KAPITALNE POMOĆI ZA POTICANJE RAZVOJA I ODRŽIVOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu financijskih sredstava za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 59.500.000,00 kuna za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske.

Sredstva su namjenska i nepovratna.

Nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći isključivo se dodjeljuju za opravdani trošak novoga investicijskog ulaganja koji do datuma podnošenja prijave na ovaj Natječaj nije plaćen te koji će biti realiziran i dobivena sredstva opravdana ovome Ministarstvu zaključno s 31. ožujka 2013.

Podnositelj prijave može prijaviti samo jedan opravdani trošak po samo jednoj od sljedećih kategorija državne potpore:

1. Potpore za male i srednje poduzetnike – namijenjene malim i srednjim poduzetnicima;

2. Regionalne potpore namijenjene ulaganju – namijenjene malim, srednjim i velikim poduzetnicima.

Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim programom, ne uslužnim, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (Narodne novine, broj 58/2007) u područjima:

– Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C16);

– Proizvodnja namještaja (C31);

– Tehničko ispitivanje i analiza (M71.2) – trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja.

Na Natječaj se može prijaviti predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata od kojih su minimalno tri s registriranom djelatnosti C16 ili C31, a čiji je zajedničkih rezultat finalni proizvod navedenih djelatnosti.

Podnositelj prijave mora imati najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj. Predstavnik međusobno povezanih poslovnih subjekata mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Natječaj je otvoren do 05. svibnja 2012. godine.

Cjelokupan tekst natječaja dostupan je na web stranici: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx.

Za više informacija obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48000 Koprivnica ili na broj tel. 621-978 te e-mail:[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci