19 pro 2011

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA „POTPORA JAČANJU KONKURENTNOSTI HRVATSKOG MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA“

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije raspisala je natječaj „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg  poduzetništva“ u okviru III C. komponente IPA programa.

Cilj projekta je jačanje konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva.

Specifični ciljevi projekta su: omogućiti ulaganja u tehnologije i doprinos jačanju efikasnosti hrvatskih malih i srednjih poduzetnika, promicanje „zelene“ ekonomičnosti, energije i eko standarda u procesu stvaranja i rasta razvojnih potencijala za nove i konkurentne proizvode u suglasnosti s eko i drugim internacionalnim standardima.

 

Na natječaj se mogu prijaviti mali i srednji poduzetnici iz Republike Hrvatske pojedinačno ili kao partnerske organizacije, ako prema Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti  (Narodne novine br. 45/2007.) u 2010., 2011. i 2012. godini, iznos državnih potpora koji su primili nije bio veći od 200.000,00 EUR, te ako pripadaju jednoj od slijedećih nacionalnih klasifikacija djelatnosti:

– C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda

– C 11 Proizvodnja pića

– C 13 Proizvodnja tekstila

– C 14 Proizvodnja odjeće

– C 15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda: štavljenje i obrada kože; proizvodnja putnih i ručnih torba, sedlarskih i remenarskih proizvoda; dorada i bojenje krzna, proizvodnja obuće.

– C 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

– C 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira

– C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

– C 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

– C 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

– C 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

– C 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

– C 24 Proizvodnja metala: osim 24.1. Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura i 24.4. Proizvodnja plemenitih i ostalih obojenih metala

– C 25 Proizvodnja metalnih konstrukcija, osim 25.4. Proizvodnja oružja i streljiva

– C 26 Proizvodnja računala, te elektroničkih i optičkih proizvoda

 – C 27 Proizvodnja električne opreme

– C 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

– C 29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

– C 30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava: osim 30.11. Gradnja brodova i plutajućih objekata, 30.20. Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila, 30.30 Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica, te srodnih prijevoznih sredstava i opreme i 30.40. Proizvodnja vojnih borbenih vozila

– C 31 Proizvodnja namještaja

– C 32 Ostala prerađivačka industrija: Proizvodnja nakita, imitacije nakita (bižuterije), Proizvodnja glazbenih instrumenata, Proizvodnja sportske opreme, Proizvodnja igara i igračaka, Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora, Prerađivačka industrija, d. n.

– C 33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

– E 37, 38, 39 Uklanjanje otpadnih voda, Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala, Djelatnosti sanacije okoliša, te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom

– J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

– M 71.2 Tehničko ispitivanje i analiza

– S 96.01. Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

Da bi prijavitelji bili prihvatljivi moraju ispuniti slijedeće uvjete:

– biti registrirani kao mali ili srednji poduzetnici;

–  imati sjedište u Republici Hrvatskoj;

– imati registrirane radnje, navedene u  NKD-u

  (Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti);

– dokazati solventnost poduzeća;

– dokazati pozitivno poslovanje u 2011. godini;

– nepostojanje dugovanja prema državi i zaposlenicima.

Minimalan iznos za koji poduzetnik može aplicirati je 50.000,00 EUR i on obuhvaća 50% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je maksimalan iznos 200.000,00 EUR i obuhvaća 85% ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječaj za prijavu Sažetka projekta (Concept Note) je otvoren do 20. veljače 2012. godine.

Svi oni kojima će sažetak projekta biti pozitivno ocijenjen, bit će pozvani na podnošenje cjelokupne dokumentacije i cijelog Prijavnog obrasca.

Svi potrebni dokumenti dostupni su na web stranici Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, http://www.safu.hr/hr/natjecaji?category=&;type=3
&status=&pg=1&sort_by=0, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci