30 stu 2011

NAJAVA SEMINARA „RJEŠAVANJE PROBLEMA I KONFLIKATA“

Dana 05. i 06. prosinca 2011. godine (ponedjeljak i utorak), PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja organizira seminar za poduzetnike u fazi rasta i razvoja na temu: “Rješavanje problema i konflikata“ koji se provodi u okviru provedbe projekta „Obrazovanje za poduzetništvo“ za 2011. godinu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Na seminaru će biti obrađene slijedeće teme:

– Definicije i razine konflikata, pristupi, razumijevanje konflikata,
   vježba,
– Proces odlučivanja, reakcije u konfliktu, vježba-test
  Thomas-Klimann,
– Dijagnoza konflikata u poslovanju,
– Dinamika konflikata, model eskalacije konflikata, ishodi 
   konflikata,
– Prevencija konflikata, razumjevanje, metakomunikacija,
– Načini rješavanja konflikata,
– Alterativni načini rješavanja konflikata,
– Medijacija-mirenje-osnovni pojmovi,
– Načela i vrste medijacije,
– Mirenje vs. sudski proces,
– Stanje u Hrvatskoj,
– Medijacija-pogodnosti za poduzetnike,
– Diskusija sudionika i zaključna riječ.

Seminar “Rješavanje problema i konflikata“ održavat će se oba dana s početkom u 16,00 sati u novoj dvorani zgrade Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4, Koprivnica (bivša zgrada  Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije).

Izvođač seminara je Obrničko učilište POUKA iz Koprivnice.

Prisustvovanje za poduzetnike na seminaru je besplatno. 

Za sve dodatne informacije i prijave za seminar obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili na e-mail: [email protected].

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci