12 ruj 2011

OBJAVLJEN CIP EIP NATJEČAJ ZA PROJEKTE TRANSNACIONALNE SURADNJE NA EUROPSKIM KULTURNIM RUTAMA

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije objavio je natječaj za dostavu projektnih prijedloga „Transnacionalni projekti suradnje na europskim kulturnim rutama” (Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes 23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) u okviru Programa za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP).

Opći cilj natječaja je doprinjeti raznolikosti europske turističke ponude, obogaćivanje zajedničke kulturne baštine, te doprinjeti horizontalnoj i vertikalnoj integraciji kulturnog i turističkog sektora olakšavajući stvaranje klastera i umrežavanje kulturnih turističkih proizvoda i poduzeća iz područja kulturno-turističke djelatnosti.

Specifični ciljevi natječaja su: jačanje slike i profila Europe kao kvalitetne destinacije među europljanima i državljanima trećih zemalja, jačanje transnacionalne suradnje u kulturnom turizmu, s naglaskom na (pan)europski kulturni turizam, olakšavanje vertikalne integracije kulturnih i turističkih udruga/mreža/malih i srednjih poduzeća u lancu opskrbe kulturno-turističkih ruta, poticanje klastera u sklopu kulturno-turističkih ruta i razvoj zajedničkih incijativa, bolje iskorištavanje ICT aplikacija i alata za poduzeća i lokalne vlasti na destinacijama gdje je lokalna kulturna baština glavni resurs za razvoj, jačanje kapaciteta turističkih operatera i malih poduzeća u udaljenim i manje poznatim destinacijama da dosegnu nove korisnike, kroz zajedničke akcije na europskoj razini, ICT alata, društvenih medija i marketinške strategije, povećanje vidljivosti kulturnih turističkih proizvoda u europskim (trans-nacionalnim) dimenzijama, bolje iskorištavanje kulturne baštine s turističke točke gledišta, promicanje uloge kulturnog turizma kao čimbenika održivog gospodarskog razvoja i interkulturalnog dijaloga.

Na natječaj se mogu prijaviti pravne osobe registrirane u državama članicama CIP EIP programa u konzorciju sastavljenom od 4 ili više partnera iz različitih država članica programa.

Prihvatljive aktivnosti su: incijative usmjerene na promociju transnacionalnih kulturno-turističkih ruta, medijske kampanje, aplikacije za marketing i komunikacijske svrhe (npr. interaktivne karte s turističkim informacijama i sl.), radionice, konferencije, događanja za podizanje svijesti, sajmovi, festivali, časopisi, promotivni ugovori s turističkim uredima.

Maksimalna potpora za pojedinačni projekt iznosi 125.000,00 EUR.

Projektom se može sufinancirati do 75% prihvatljivih troškova, a projekt može trajati maksimalno do 18 mjeseci.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 07. listopada 2011. godine.

Svi potrebni dokumenti i informacije o natječaju dostupni su na web stranici Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije http://www.strategija.hr/hr, te na stranicama Opće uprave EK za industriju i poduzetništvo http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.

cfm?lang=en&item_id=5339&tpa=0&displayType=fo, a za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-mail adrese: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci