27 velj 2011

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA UDRUGA USMJERENIH DJECI

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih djeci. 

Javni poziv je otvoren za sve udruge čiji projekti donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine promicanja i zaštite prava i interesa djece, a čije je vremensko trajanje ograničeno do 31. prosinca 2011. godine.

Udruga mora ispunjavati slijedeće uvjete:

– udruga je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj,

– udruga djeluje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim

  vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske,

– udruga djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti

  raspisanih natječajem što je razvidno u Statutu udruge,

– udruga ima ljudske i materijalne mogućnosti za provedbu

  prijavljenog projekta; djelatnost udruge nije financirana
  posebnim propisima (npr. Zakon o športu, Zakon o
  studenskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, itd.)
  ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora,

– udruga ima aktivno tijelo upravljanja (skupština/sabor/

  upravni odbor) koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i
  administrativnu kontrolu,

– projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da

  zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo
  strukovne potrebe svojih članova/članica,

– prijavljeni projekt nadopunjuje i proširuje načine promicanja i

  zaštite prava i interesa djece sukladno prioritetnim područjima
  ovog Poziva,

– udruga vodi transparentno financijsko poslovanje.

Na natječaj se može prijaviti svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj, a prijaviti može najviše jedan projekt.

Prioritetna područja aktivnosti za prijavu projekata obuhvaćaju projekte za djecu koji su usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece, kao i projekte usmjerene prevenciji seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te zaštiti djece od opasnosti seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu.

Najniži iznos koji se može odobriti udruzi za projekt iznosi 10.000,00 kuna, a najviši iznos je 50.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2011. godine.

Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za prijavljivanje, dostupni su na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti:

http://www.mobms.hr/natjecaji-i-javna-nabava/aktualni-natjecaji.aspx,
kao i na web stranicama Obiteljskih centara kojima je osnivač Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Za detaljne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, 48000 Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili na e-mail: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci