27 velj 2011

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI OBJAVILO JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJI SE ODNOSE NA RAD REGIONALNIH INFO-CENTARA ZA MLADE

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je javni poziv za prijavu prijedloga projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini.

Poziv je otvoren za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu prijedloga  projekata koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini.

Prijedlozi projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se odnose na rad regionalnih Info-centara za mlade za dodjelu financijske potpore u 2011. godini prijavljuju se temeljem Kriterija i mjerila za suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za osiguravanje financijske potpore za rad regionalnih Info-centara za mlade u 2011. godini Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju svoje projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis projekata koje prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz sredstava Državnog proračuna za 2011. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 18. ožujka 2011. godine.

Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za prijavljivanje, dostupni su na web stranici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila na [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci