29 ruj 2010

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EUROPSKE UNIJE ORGANIZIRA SEMINAR „UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM I.“

 

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU organizira seminar „Upravljanje projektnim ciklusom I“,  koji će se održati od 4. do 6. listopada 2010. godine u prostorijama Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, Radnička cesta 80/V, Zagreb (Zagrebtower).

Cilj seminara je osposobiti djelatnike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu pretpristupne pomoći EU.

Seminar je namijenjen tijelima državne uprave i javnom sektoru.

Dodatne informacije o seminaru, kao i obrazac za prijave dostupni su na web adresi: www.strategija.hr

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, na broj telefona 048/621-978 ili putem e-maila: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci