16 ožu 2010

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU POZIVA NA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE NA KONTAKT SEMINARU U ŠPANJOLSKOJ

Agencija za mobilnost i programe EU poziva sve potencijalne prihvatljive prijavitelje da se prijave na kontakt seminar u okviru programa Leonardo da Vinci.

Prijaviti se mogu srednje strukovne škole, ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučko učilište, centar za odgoj i obrazovanje), udruge učenika, roditelja i nastavnika, poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada, gospodarske komore i ostale trgovačke institucije, tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja, ustanove za visoko obrazovanje, neprofitne organizacije, dobrovoljna udruženja i nevladine udruge.

Program Leonardo da Vinci dio je Programa za cjeloživotno učenje koji obuhvaća strukovno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama obrazovanja i omogućava usavršavanje stručnih znanja, vještina i sposobnosti kroz sudjelovanje u mobilnosti i u europskim obrazovnim projektima.

Kontakt seminar pod nazivom „Vocational education in an international context“ održava se od 04. do 07. svibnja 2010. godine u španjolskom gradu Valladolid i ima za cilj predstavljanje rezultata partnerstva Leo Akademije odnosno baze podataka s popisom stručnih praksi i stručnih usavršavanja u zemljama partnerima Nizozemskoj, Španjolskoj i Grčkoj. Također je seminarom predviđena radionica na kojoj će sudionici steći znanja o izradi projektnih prijava za natječaje u okviru Leonardo da Vinci programa.

Seminar također pruža mogućnost uspostave dugoročnih partnerstava, te razmjenu znanja i iskustava na području mobilnosti, pripreme i provedbe projekata u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.

Visina financijske potpore je maksimalno do 400 EUR, a ovisi o stvarnim troškovima putovanja i života sukladno državi u koju se putuje, kao i trajanju kontakt seminara odnosno pripremnog posjeta.

Prijave se podnose preuzimanjem prijavnog obrasca s web stranice Agencije za mobilnost i programe EU, gdje su dostupne sve ostale informacije vezane uz natječaj: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=281.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 26. ožujka 2010. godine.

Za sve dodatne informacije obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci