16 velj 2010

PROGRAM KREDITIRANJA OBRTNIH SREDSTAVA

HBOR je na svojoj web stranici: www.hbor.hr. objavio vijest o kreditnom programu „Obrtna sredstva”, čiji korisnici mogu biti trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe koje su registrirane i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li mali, srednji ili veliki poduzetnici, a posebice oni poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih s proizvodnim sektorom.

Program se provodi s namjerom prevladavanja teškoća u gospodarstvu i uklanjanja negativnih učinaka globalne gospodarske i financijske krize.

Kreditna sredstva mogu koristiti hrvatski poduzetnici u cilju jačanja svoje konkurentnosti, odnosno za postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti te održavanje i proširenje postojećeg poslovanja.

Ne kreditiraju se poduzetnici u poteškoćama u skladu s odredbama propisa koji uređuju državne potpore i poduzetnici koji nemaju reguliran dug prema državi.

Također, ne kreditiraju se poduzetnici koji se bave kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima, isključivim točenjem pića, poslovanjem koje rezultira negativnim učincima na ljude, okoliš i na životinje.

Korisnici kredita dokumentirane zahtjeve za kredit podnose poslovnim bankama.

Sredstva kredita korisniku kredita osigurava poslovna banka i HBOR u omjeru 60% : 40%.

  • Kredit se odobrava u kunama.
  • Rok korištenja je do šest (6) mjeseci po zaključenju ugovora o kreditu.
  • Poček kredita je do dvanaest (12) mjeseci.
  • Rok otplate do (3) godine uključujući poček uz otplatu u jednakim tromjesečnim ratama.

Kamatna stopa za dio kredita iz sredstava HBOR-a iznosi 3,8 % godišnje.

Program je na snazi do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najduže do 31.12.2010. godine.

Detaljnije informacije vezane uz ovaj natječaj možete pronaći na web stranici: www.hbor.hr.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci