25 sij 2010

ODRŽANA PREZENTACIJA ODOBRENIH PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE U OKVIRU PRVOG NATJEČAJA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA

U utorak, 26. siječnja 2010. godine u prostorima Koprivničko-križevačke županije održana je prezentacija odobrenih projekata u okviru prvog natječaja IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.

Prioriteti i mjere natječaja u okviru kojih su prijavitelji mogli kandidirati projektne prijedloge bili su održiv okoliš i turizam, te gospodarska suradnja i razvoj zajedničkih ljudskih resursa, a za prijavu projektnog prijedloga bila je potrebna suradnja najmanje jednog projektnog partnera iz Hrvatske i jednog projektnog partnera iz Mađarske.

Raspoloživo je bilo ukupno 11,6 milijuna EUR.

Od ukupno 67 prijavljenih projektnih prijedlog za sufinanciranje su odobrena ukupno 42 projektna prijedloga u vrijednosti više od 12,3 milijuna EUR.

Najviše projektnih prijedloga odobreno je u okviru drugog prioriteta i mjere koja se odnosi na zajedničko istraživanje, razvoj i inovacije.

Na području Koprivničko-križevačke županije odobreno je ukupno 9 projekata u koje su uključene institucije i jedinice lokalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije u ukupnoj vrijednosti više od 2 milijuna EUR, što predstavlja 16% od ukupno odobrenog iznosa za sufinanciranje svih kandidiranih projekata.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja aktivno je provodila promociju ovog programa, edukaciju predstavnika institucija s područja Koprivničko-križevačke županije o metodologiji izrade projektnih prijedloga koji se mogu kandidirati na ovaj program, a kao projektni partner zajedno s hrvatskim i mađarskim projektnim partnerima uključila se i u izradu projektnih prijedloga.

PORI je odobreno ukupno 5 projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 760.000,00 EUR od čega u 4 projektna prijedloga PORA sudjeluje kao projektni partner dok je u jednom projektnom prijedlogu PORA partner suradnik.

Projekti PORE odobreni za sufinanciranje su slijedeći:

DRAVIS2 – unapređenje sustava javnog uzbunjivanja i upravljanja katastrofama uz rijeku Dravu u pograničnom području. Projektni partner u ovom projektu je također i Koprivničko-križevačka županija, a kao partner suradnik u projektu sudjeluje i Državni ured za zaštitu i spašavanje – Područni ured Koprivnica.

CROST II – edukacija s ciljem unapređenja razvojnih mogućnosti u pograničnom području.

MOBILE REGION – unapređenje i razvoj tržišta rada u pograničnom području. Partner suradnik u ovom projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Križevci.

DRAVA-GASTROLOBBY – suradnja institucija, manjina i nevladinog sektora iz Koprivničko-križevačke županije i županije Somogy s ciljem unapređenja kulturne suradnje i međusobnog povezivanja. Projektni partner je i Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, dok kao partner suradnik u projektu sudjeluje i Demokratska zajednica Mađara Hrvatske Koprivničko-križevačke županije.

UNIREG IMPULSE – promocija suradnje regionalnih sveučilišta kao pokretača razvoja i uspostava regije znanja u pograničnom području. U ovom projektu PORA sudjeluje kao partner suradnik.

Početak provedbe navedenih projekata očekuje se u veljači 2010. godine, dok je za travanj ove godine predviđena objava drugog natječaja za podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska.

ODRŽANA PREZENTACIJA ODOBRENIH PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE U OKVIRU PRVOG NATJEČAJA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA

ODRŽANA PREZENTACIJA ODOBRENIH PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE U OKVIRU PRVOG NATJEČAJA IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA
Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci