12 stu 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ «LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FAZA 3»

U okviru Komponente IV IPA Programa Razvoj ljudskih potencijala i Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2009. objavljen je natječaj pod nazivom «Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3».

Cilj natječaja je smanjiti nezaposlenost na regionalnoj i lokalnoj razini kroz jačanje lokalnih inovativnih aktivnosti, uspostavu partnerstava i multi-institucionalnog pristupa za izradu lokalnih politika za razvoj tržišta rada.

Prijaviti se mogu poduzeća/institucije koje pružaju usluge iz područja razvoja ljudskih resursa, usluge usmjerene na tržište rada, edukaciju, trening i profesionalno usavršavanje, zatim udruženja poslodavaca, lokalne i regionalne vlasti, regionalne i lokalne razvojne agencije, nevladine udruge i međunarodne organizacije iz zemalja članica EU, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Srbije, Crne Gore, Turske i Kosova.

Za provedbu projektnog prijedloga potrebno je partnerstvo od minimalno jednog projektnog partnera. Projekt može trajati minimalno 8, a maksimalno 12 mjeseci, te se sve aktivnosti moraju provoditi u Hrvatskoj.

Minimalan iznos sredstava koji se projektom može ostvariti je 50.000,00 Eura, dok se maksimalno može ostvariti 100.000,00 Eura. Financijska potpora može pokrivati minimalno 70%, a maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 11. veljače 2010. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1258095233894&;do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=129225.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci