19 lis 2009

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE OBJAVILA POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA PRIJAVU U BAZU PODATAKA OCJENJIVAČA PROJEKATA

Agencija za strukovno obrazovanje kao provedbeno tijelo u okviru IV. komponente IPA programa Razvoj ljudskih potencijala objavila je poziv na iskaz interesa za prijavu u bazu podataka ocjenjivača/ica ponuda pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IV. komponente IPA programa.

Cilj poziva je uspostava baze podataka ocjenjivača/ica koji će sudjelovati u ocjenjivanju projektnih prijedloga pristiglih na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ocjenjivačem/icom smatra se stručnjak koji detaljno poznaje područja koje pokriva program dodjele bespovratnih sredstava, te ga provedbeno tijelo angažira za pismenu ocjenu pristiglih projektnih prijedloga.

S obzirom na dosadašnje iskustvo, ocjenjivači/ce se mogu prijaviti za ocjenjivanje projektnih prijedloga iz dva područja:

– područje obrazovanja

– područje rada, zapošljavanja i socijalne uključenosti.

Svaki ocjenjivač/ica mora podnijeti izjavu da ni na koji način nije u sukobu interesa u odnosu na pristigle projektne prijedloge koje ocjenjuje.

Zainteresirani kandidati mogu podnijeti prijave najkasnije do 30. listopada 2009. godine.

Sve dodatne informacije o pozivu, kao i obrazac za prijavu dostupni su na slijedećoj web adresi: http://www.aso.hr/defco/default.aspx?id=237.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci