06 lis 2009

OBJAVLJEN NATJEČAJ U OKVIRU MEDIA PROGRAMA

Izvršna agencija Europske komisije za obrazovanje, audiovizualne aktivnosti i kulturu objavila je natječaj u okviru Programa MEDIA.

Natječaj pod nazivom Promocija/pristup tržištu ima za cilj olakšati pristup tržištu i unaprijediti promociju europskih kinematografskih i audiovizualnih radova, sajmova i audiovizualnih festivala u Europi, ako takvi događaji imaju važnu ulogu u promociji europskih radova i umrežavanju profesionalaca, te unaprijediti promociju europskog kinematografskog i audiovizualnog naslijeđa.

Prijaviti se mogu europske organizacije (privatne tvrtke, neprofitne organizacije, udruženja, zaklade, općine/gradska vijeća) čije aktivnosti doprinose ostvarenju ciljeva MEDIA Programa, te dolaze iz zemalja članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske i Hrvatske.

Projektom se može ostvariti minimalno 10.000,00 eura, a maksimalno 75.000,00 eura. Potpora po pojedinom projektu ne može prijeći više od 50% prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je zaključno do 07. prosinca 2009. godine za one projekte čiji početak provedbe je predviđen između 01. lipnja 2010. godine i 31. prosinca 2010. godine, te zaključno do 30. lipnja 2010. godine za godišnje aktivnosti koje se planiraju provesti u 2010. godini i čiji početak provedbe je predviđen između 01. siječnja 2011. godine i 30. svibnja 2011. godine.

Dodatne informacije o natječaju, kao i obrazac za prijavu dostupni se na slijedećoj web adresi:

http://ec.europa.eu/information_society/media/festiv/forms/

index_en.htm.

Za sve dodatne informacije, kao i stručnu i tehničku pomoć obratite se u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, Braće Radića 2/1, Koprivnica, tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected]“>[email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci