11 kol 2008

NOVI JAVNI POZIVI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA Mjera 5, 6, 8 i 9

Ministarstvo poljoprivrede, ribarastva i ruralnog razvoja objavilo je slijedeće Javne pozive za dodjelu novčanih potpora u okviru Programa ruralnog razvoja :

1. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 5. „Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume i lovačku proizvodnju (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturu, šumarsku i lovačku proizvodnju)“ pod nazivom „Sufinanciranje naknade troškova  stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji“ za 2008. godinu.

Cilj natječaja je smanjenje troškova stručnog nadzora i certifikacije u ekološkoj proizvodnji te povećanje broja proizvođača i površina u ekološkoj proizvodnji.

Sudionici natječaja su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kod kojih je stručni nadzor obavila ovlaštena nadzorna stanica te proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji od strane ovlaštene pravne osobe za postupak potvrđivanja a udovoljavaju i ostalim uvjetima natječaja

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancirat će troškove stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te troškove postupka ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u iznosu od 50 % troškova a najviše do 50.000.00 kn po korisniku.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 31. listopada 2008. godine.

 

2. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 5. „Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i lovačku proizvodnju)“, pod nazivom „Program razvoja akvakulture“ u 2008. godini.

 

Cilj natječaja je poticanje razvoja akvakulture, a time i održivog načina koji pridonosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sustava.

Sudionici natječaja su pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a koje su nosioci povlastice za akvakulturu sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu (NN br. 106/01, 7/03,174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst).

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 70% opravdanih troškova opremanja ribnjaka, a najviše do 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

 

3. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 5. “Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači (objekti i oprema za poljoprivrednu, akvakulturnu, šumarsku i lovačku proizvodnju)” pod nazivom:

„Program uzgoja i plasmana cvijeća “ u 2008. godini.

 

Cilj natječaja je jače poticanje cvjećarske proizvodnje (uzgoja rezanog cvijeća, presadnica i sadnica) stvaranjem boljih uvjeta za proizvodnju i plasman cvijeća.

 

Sudionici natječaja su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti koji imaju u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava upisanu cvjećarsku proizvodnju i koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 80% opravdanih troškova ulaganja, a najviše do 75.000,00 kuna.

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

4. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 6. „Prerada, skladištenje i trženje poljoprivrednih, ribarskih i šumarskih proizvoda“, pod nazivom „Potpora proizvođačima teških svinja namijenjenih proizvodnji slavonskog kulena za 2008. godinu.“

 

Cilj natječaja je poticanje proizvođača teških svinja autohtonih i ostalih odgovarajućih pasmina i njihovih križanaca koje su sirovina za proizvodnju slavonskog kulena, a radi standardizacije proizvodnje, povećanja konkurentnosti te jačanja identiteta izvornih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Dugoročno gledano cilj je i povećanje mogućnosti zapošljavanja i stvaranja dohotka proizvođača koji žive u ruralnom prostoru.

 

Sudionici natječaja: sukladno „Operativnom programu potpore proizvodnji slavonskog kulena” su pravne ili fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja financira 200,00 kuna po grlu proizvođače utovljenih svinja, tovljenik mora imati minimalnu masu („žive vage”) 140 kg.

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

5.  Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“, pod nazivom „Sufinanciranje priključenja poljoprivrednog gospodarstva na osnovnu infrastrukturu“ za 2008. godinu.

 

Cilj natječaja je dodjela financijske potpore za priključenje poljoprivrednih gospodarstava na osnovnu infrastrukturu čime se želi  poboljšati sveukupno stanje ruralne infrastrukture, a time i  uvjeti života i rada u ruralnom prostoru.

 

Sudionici natječaja su komercijalna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 80 % prihvatljivih troškova, a najviše do 200 000,00 kuna po zahtjevu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

 

6. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 8. „Obnova i razvitak sela i seoskog prostora (ruralna infrastruktura, zaštita okoliša, uređenje zemljišta, ribarstvo, šumarstvo, lovstvo, diverzifikacija djelatnosti)“ pod nazivom „Sufinanciranje tematskih puteva“ za 2008. godinu.

 

Cilj natječaja je potaknuti razvoj tematskih puteva iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (vinski, sirni, maslinovog ulja, medni i drugi), čime se potiče ukupni razvoj ruralnog područja Republike Hrvatske kroz stvaranje uvjeta za ostanak na selu, promoviranje tradicionalnih vrijednosti, dugoročnog povećanja zapošljavanja i stvaranja većeg i sigurnijeg dohotka poljoprivrednika.

 

Sudionici natječaja su pravne osobe (jedinice lokalne ili regionalne samouprave, turističke zajednice, udruge, zadruge, ustanove) sa sjedištem na području Republike Hrvatske, koje su nositelji – organizatori udruživanja poljoprivrednih gospodarstava u cilju zajedničke, povezane ponude u obliku tematske ceste.

 

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 80 % opravdanih troškova za program vezan za izradu plana i/ili provedbu tematskih puteva iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a najviše do 150.000,00 kuna.

 

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

 

7. Natječaj za dodjelu novčane potpore za mjeru 9. „Razvoj seoskog, lovnog i ribolovnog turizma“, pod nazivom „Poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“ za 2008. godinu.

Cilj natječaja je poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čime će se podići ukupna turistička ponuda u ruralnim područjima.

 

Sudionici natječaja su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i registrirani obrti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira 80 % opravdanih troškova uređenja i opremanja objekata ili prostora na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a najviše do 80.000,00 kuna, odnosno do 100.000,00 kn za uređenje starih tradicijskih kuća namijenjenih za turističku djelatnost.

Rok za podnošenje zahtjeva: 15. rujna 2008. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci