11 kol 2008

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA OBJAVILO “JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA U PODRUČJU PREHRAMBENE INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE U 2008. GODINI”

Predmet natječaja za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava za sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije Republike Hrvatske u 2008. godini je dodjela financijskih sredstava Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 kuna, za poticanje razvoja prehrambene industrije Republike Hrvatske .

 


Cilj natječaja
je sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije, a nepovratna namjenska sredstva dodjeljuju se za sljedeće mjere:

(1)   Izrada planova za unaprjeđenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla;

(2)   Uvođenje sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje;

(3)   Modernizacija tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija;

(4)   Uvođenje sustava gospodarenja otpadom i sustava obrade otpadnih voda u prehrambenoj industriji;

(5)   Opremanje laboratorija za potrebe prehrambene industrije.


Pravo sudjelovanja na natječaju
imaju proizvodna trgovačka društva, obrti i zadruge industrijskih grana čija je djelatnost pretežito proizvodnja hrane i pića (prema NKD 2002. DA 15 Proizvodnja hrane i pića; prema NKD 2007. C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i C 11 Proizvodnja pića).

Sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije je ograničeno u skladu sa sljedećim kriterijima:

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sufinancira

do 35 % vrijednosti investicije – opravdanih troškova po pojedinom projektu kako slijedi:

(1)   sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna po projektu za izradu planova za unaprjeđenje objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla;

(2)   sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 50.000,00 kuna po projektu za uvođenje sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte za proizvodnju hrane i hrane za životinje;

(3)   sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 kuna po projektu za modernizaciju tehnoloških procesa i uvođenje novih tehnologija;

(4)   sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 3.000.000,00 kuna po projektu za uvođenje sustava gospodarenja otpadom i sustava obrade otpadnih voda u prehrambenoj industriji;

(5)   sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 1.000.000,00 kuna po projektu za opremanje laboratorija za potrebe prehrambene industrije.

 

Podnositelji Prijave mogu prijaviti na natječaj sufinanciranje projekta samo za jednu od mjera koje su predmet ovoga natječaja.
 

Rok za podnošenje: 30. rujna 2008. godine.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci