02 lip 2008

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ DONIJELA NOVE UVJETE KREDITIRANJA

Hrvatska banka za obnovu i razvoj HBOR od 01. lipnja 2008. godine primjenjuje nove uvjete na sve zahtjeve za kredit.

1. HBOR ne odobrava kredite po svim programima kreditiranja za:

§ kupovinu, gradnju i opremanje apartmana, bez

obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih

osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,

§ ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge

točenja pića,

§ benzinske postaje,

§ kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,

§ prodajne i servisne auto salone,

§ izgradnju stambenih i poslovnih prostora radi

prodaje ili iznajmljivanja na tržištu,

§ proizvodnju i distribuciju duhanskih proizvoda,

§ kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i opremanje

poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim

na područjima od posebne državne skrbi,

otocima i brdsko-planinskim područjima,

§ prijevozničku djelatnost u cestovnom prometu

(kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.

oprema ).

U okviru provedbe Programa kreditiranja financijskog restrukturiranja, privremeno je obustavljeno kreditiranje velikih poduzetnika (prema kriterijima Zakona o poticanja razvoja malog gospodarstva), osim velikih poduzetnika koji se bave poljoprivrednom djelatnosti, te velikih poduzetnika koji posluju na području posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima.

Također, Program kreditiranja financijskog restrukturiranja ne mogu koristiti mali i srednji poduzetnici koji:

§ su isplatili neto dobit u zadnje dvije poslovne godine,

§ su isplatili pozajmicu u zadnje dvije poslovne godine,

§ raspolažu s imovinom (nekretninama) koju ne koriste

za obavljanje svojih poslovnih djelatnosti,

§ traže kredit za restrukturiranje kojim se

namjeravaju zatvarati samo krediti poslovnih

banaka.

Postupanje po zahtjevima za refundacijama (povratom prethodno uloženih sredstava) – povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju sredstava) za već izvršena plaćanja iz kreditnih sredstava HBOR-a, prihvaćati će se samo za plaćanja koja su nastala nakon zaprimanja zahtjeva za odobrenjem kredita u HBOR-u i to ako su ona bila nužna i ako je korisnik kredita ili poslovna banka prilikom Zahtjeva za odobrenjem kredita najavila potrebu refundiranja dijela sredstava kredita za plaćanja koja će uslijediti do realizacije kredita HBOR-u.

4. Velike poduzetnike (prema kriterijima sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva), HBOR kreditira s iznosom kredita koji ne može biti veći od 50% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a po svim programima kreditiranja.

5. Rokovi otplate kredita koji se odobravaju isključivo za nabavku strojeva, opreme i mehanizacije, a ne i druge namjene po svim HBOR-ovim programima kreditiranja, utvrđuju se u skladu s propisanim redovnim stopama amortizacije od strane Porezne uprave Ministarstva financija, odnosno za strojeve, opremu i mehanizaciju 25% godišnje. Sukladno navedenom, maksimalni rok otplate za kredite koji se odobravaju isključivo za nabavku strojeva, opreme i mehanizacije je do 6 godina u što je uključeno i maksimalno do 2 godine počeka.

 

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci