19 svi 2008

OBJAVLJEN JAVNI POZIV U OKVIRU INSTRUMENT FOR STABILITY

U okviru Instrument for Stability objavljen je Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga «Crisis preparedness component – Organization of Round Tables».

Specifični ciljevi programa su slijedeći: jačanje dijaloga u civilnom sektoru organiziranjem okruglih stolova na kojima će građani moći aktivno sudjelovati u donošenju odluka na području reagiranja u kriznim situacijama, izgradnja i jačanje partnerstva između civilnog društva i donositelja odluka, te omogućavanje civilnom sektoru da savjetuje EU institucije u prevenciji konflikata, kriznom menadžmentu i mirovnoj izgradnji. U cilju ovih aktivnosti Javnim pozivom će se financirati aktivnosti organizacije okruglih stolova na navedene teme.

Prijaviti se mogu nevladine institucije s iskustvom na području posredovanja, konflikata, spolne diskriminacije, ranog upozoravanja, mirenja, demobilizacije/reintegracije bivših boraca i nezakonite upotrebe oružja, zatim udruženja građana, organizacije koje zastupaju ekonomske i socijalne interese, organizacije potrošača, organizacije žena i mladih, obrazovne, kulturne, istraživačke i znanstvene organizacije, sveučilišta, crkve i vjerske organizacije i zajednice, te mediji.

Za podnošenje projektnog prijedloga nije obvezno partnerstvo. Planirano trajanje projekata je od 3 do 12 mjeseci.

Minimalan iznos potpore je 40 000 €. Potpora ne može pokrivati manje od 20% opravdanih troškova projekta.

Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 14. srpnja 2008. godine, a drugi 13. siječnja 2009. godine.

Sva dokumentacija potrebna za podnošenje projektnih prijedloga dostupna je na web adresi: http://ec.europa.eu/external_relations/grants/2008/cpc/index_en.htm.

Za sve detaljnije informacije, te stručnu pomoć slobodno se obratite u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja, na tel: 621-978 ili putem e-maila: [email protected].

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci