28 tra 2008

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OBJAVILA JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA «PODUZETNIŠTVO 2008.»

Koprivničko-križevačka županija objavila je Javni poziv za poticanje poduzetništva subvencioniranjem kamata «Poduzetništvo 2008.».

Korisnici kredita mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge.

Namjena kredita je slijedeća:

– kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje proizvodnih objekata,

– nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjene proizvodnji,

– nabava građevinske mehanizacije.

Godišnja kamatna stopa iznosi tromjesečni EURIBOR + 3,7%, dok Koprivničko-križevačka županija subvencionira kamatu u vrijednosti od 3% godišnje.

Minimalan iznos kreditnih sredstava je 100.000,00 kuna, dok maksimalan iznos kredita može biti 1.000.000,00 kuna.

Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci. Rok otplate je najviše do 10 godina uz poček do 2 godine.

Kreditna sredstva mogu se realizirati isključivo kod slijedećih banaka:

Podravska banka d.d., Privredna banka d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Svi zainteresirani poduzetnici mogu se obratiti u Ured za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije, gdje ukratko obrazlažu namjenu kreditnih sredstava, te nakon izdavanja suglasnosti podnose zahtjev za kredit u jednoj od navedenih poslovnih banaka. Nakon sklapanja kredita u poslovnoj banci, poduzetnik podnosi zahtjev Koprivničko-križevačkoj županiji za subvenciju kamata.

Print Friendly, PDF & Email

Povezani članci