Dječji vrtić Iskrica I. faza

Korisnik projekta: Općina Đelekovec
Vrijednost projekta: 6.258.108,58 kuna
Izvor financiranja: Nacionalna sredstva
Uloga PORE: Pružanje stručne pomoći
Trajanje projekta: Tijekom 2021. godine
Status projekta: Proveden

Nacionalno sufinanciranje projekta: 350.000,00 kuna

Opći cilj projekta: Stvaranje prostornih uvjeta za održavanje programa rada dječjeg vrtića u Općini, poticaj mladim obiteljima za ostanak u ruralnom području, poboljšanje kvalitete života u Općini te održivi razvoj lokalne zajednice. Projekt također doprinosi demografskoj revitalizaciji i potiče jačanje socijalne kohezije.

Aktivnosti: U 1. fazi radova planirani su pripremni i zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, postavljanje izolacije, zidarski radovi, radovi na sustavima vodovoda i odvodnje te radovi povezani s postavljanjem gromobranske instalacije.  

Print Friendly, PDF & Email