NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE


POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007):

  • prehrambena industrija (10);
  • proizvodnja tekstila (13);
  • drvoprerađivačka industrija (16);
  • papirna industrija (17);
  • kemijska industrija (20);
  • građevinska industrija (23);
  • metaloprerađivačka industrija (24).

Razdoblje zaprimanja prijava: od 01. kolovoza do 01. prosinca 2022. godine.


TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA “SANACIJA ZATVORENIH ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada” (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01).
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.
Razdoblje zaprimanja prijava: od 20. lipnja 2022. godine do 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Ministarstvo ospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada” (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Razdoblje zaprimanja prijava: od 27. lipnja 2022. godine.


TRAJNI OGRANIČENI POZIV ZA „FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE I JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospdarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.

Razdoblje zaprimanja prijava: od 31. ožujka 2022. godine  do 31.12.2022. godine.


PRIVREMENI POZIV „JAČANJE ODRŽIVOSTI TE POTICANJE ZELENE I DIGITALNE TRANZICIJE PODUZETNIKA U SEKTORU TURIZMA”

Ministarstvo turizma i sporta kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.6.R1-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva je poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Poziv je usmjeren na razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija, uključujući i transformaciju privatnih iznajmljivača u poduzetnike.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK (165.903.510,52 EUR) od čega za:

  • Grupu 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR);
  • Grupu 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR);
  • Grupu 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma – 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR).

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 7. studenog 2022. godine  u 12:00 sati do 3. veljače 2023. godine  u 12:00 sati.