MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED PANDEMIJE COVID-19

1. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO

A) OBRTNA SREDSTVA:

COVID-19 ZAJAM

Ciljana skupina: mikro, mali i srednji poduzetnici,

Iznos: do 750.000,00 kn,

Kamatna stopa: 0,25%,

Rok korištenja: 6 mjeseci,

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine,

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček,

Instrumenti osiguranja: zadužnica korisnika zajma,

Potpora: de minimis/državna potpora u skladu s Privremenim okvirom,

Namjena: obrtna sredstva -100% iznosa zajma.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

 

B) MORATORIJ NA SVE ESIF MIKRO I MALE ZAJMOVE TE MIKRO I MALE ZAJMOVE ZA RURALNI RAZVOJ

Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Male zajmove te Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. godine te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

 

2. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

A) OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19

UVJETI:

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve tri godine otplate,

Način odobrenja i iznos kredita:

 • putem 15 poslovnih banaka po modelu podjele rizika – HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 1 mil. kuna
 • izravno za kredite veće od 10 mil. kuna (izvoznici i turistička djelatnost), odnosno 37 mil. kuna (ostale djelatnosti).

B) OBRTNA SREDSTVA PUTEM OKVIRNIH KREDITA BANKAMA

UVJETI:

Kamatna stopa: snižena za 0,75 p. b. u odnosu na redovnu,

Način odobrenja: putem 8 poslovnih banaka,

Iznos kredita: najniži nije ograničen, najviši 35 mil. kuna.

C) OBRTNA SREDSTVA PUTEM OKVIRNIH KREDITA BANKAMA UZ HAMAG-BICRO JAMSTVA

UVJETI:

Kamatna stopa: najviše 2%,

Način odobrenja: putem 5 poslovnih banaka,

Iznos kredita: od 187,5 tis. eura do 2 mil. eura.

D) OBRTNA SREDSTVA ZA PODUZETNIKE U DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

UVJETI:

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita,

Način odobrenja: putem 15 poslovnih banaka,

Iznos kredita: najmanji 400 tis. eura.

Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 23.07.2021. godine. 

E) OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

UVJETI: 

Kamatna stopa: 0,5%,

Način odobrenja: izravno,

Iznos kredita: od 190 tis. kuna do 1,52 mil. kuna.

F) OSIGURANJE KREDITA I JAMSTVA DO 90% IZNOSA GLAVNICE KREDITA

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, uvedeni su novi načini osiguranja i izdavanje jamstava.

G) OSIGURANJE KREDITA ZA LIKVIDNOST

HBOR je uveo program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.
Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

H) SUBVENCIJA TROŠKOVA PREMIJE

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20%  (odnosi se na velike poduzetnike), ili više od 50% (odnosi se na male i srednje poduzetnike) te nemaju dosjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja mogu koristiti mogućnost subvencije premije osiguranja kojom se pokriva cjelokupan trošak premije.

I) JAMSTVA ZA PODUZETNIKE IZ SEKTORA MORA, PROMETA I POVEZANIH DJELATNOSTI

Za poduzetnike iz sektora mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti omogućeno je izdavanje jamstva za kredite za likvidnost.

Trajanje programa: do 30.06.2021. godine.

J) KREDITI UZ JAMSTVO EUROPSKOG INVESTICIJSKOG FONDA (EIF) U OKVIRU PAN-EUROPSKOG GARANCIJSKOG FONDA (EGF)

Jamstvo će se koristiti za izravno odobrene kredite po postojećim programima kreditiranja i omogućit će: odobrenje kredita uz kamatne stope snižene za 0,403 p. b. u odnosu na redovne, uz manje zahtjeve za instrumente osiguranja, odnosno odobrenje kredita bit će omogućeno samo uz mjenice i zadužnice. Krediti po ovim uvjetima bit će dostupni malim i srednjim te malim srednje kapitaliziranim poduzećima koja posluju i u najteže pogođenim sektorima hrvatskog gospodarstva, uključujući i turizam te proizvodnju.

K) MORATORIJ NA POSTOJEĆE OBVEZE

HBOR je svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju do 7 do 16 mjeseci:

 • do 7 mjeseci, odnosno do 30. 09. 2020. –  za sve klijente,
 • do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. – za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda),
 • do 16 mjeseci, odnosno do 30. 06. 2021. – za klijente koji se bave turističkom djelatnošću.

Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

O) REPROGRAM KREDITNIH OBVEZA

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućen je reprogram postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogram obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.
Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.
Zahtjev za reprogram klijenti trebaju predati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

3. MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA

Slijedom posljedica krize uzorkovane koronavirusom u sektoru turizma i sporta, Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske.

Posrednička tijela HAMAG BICRO i HBOR provoditi će dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ i to u maksimalnom planiranom iznosu od 1.000.000.000 kuna, i iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“ i to u maksimalnom planiranom iznosu od 500.000.000 kuna.

Poduzetnicima će potpore putem posredničkog tijela HBOR-a biti na raspolaganju do 30. lipnja 2021. godine a putem HAMAG BICRO-a do 31. prosinca 2021. godine.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

4. MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA

Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19 dostupno je OVDJE.

Najčešće postavljena pitanja vezana uz paket mjera mogu se pronaći na OVDJE.

 

5. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 A) POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA – SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA/ČEKANJE NA POSAO

 • Cilj: Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID-19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla,
 • Trajanje mjere: do 31. prosinca 2021.,
 • Visina subvencije: do 3.600,00 kuna po radniku.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

B) PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – KOLOVOZ 2021

 • Cilj je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost;
 • trajanje mjere je kolovoz 2021. godine;
 • visina potpore iznosi do 4.000 kuna po radniku.

Korisnici mogu biti poslodavci iz sektora:

 • Prijevoz i skladištenje – prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe;
 • Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom;
 • Djelatnosti pripreme i usluživanja pića (NKD djelatnost 56.3);
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima;
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih;
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja;
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

Napomena:

 • Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za kolovoz za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 24. rujna 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.
 • 70 i više % Covid-potvrda = 100 % potpore.
 • Ako na dan 24. rujna 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.
 • Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore.
 • Poslodavcima koji imaju manje od 70 posto radnika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore radnicima prema redoslijedu radnika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

Trajanje mjere je za kolovoz 2021. godine.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 08. rujna do 23. rujna 2021. godine.

Više informacija dostupno je OVDJE.

C) PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – RUJAN 2021

 • Cilj je zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost;
 • trajanje mjere je rujan 2021. godine;
 • visina potpore iznosi do 4.000 kuna po radniku.

Korisnici mogu biti poslodavci iz sektora:

 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
 • Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača.

Napomena:

 • Poslodavcu se može odobriti korištenje potpore za rujan za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 25. listopada 2021. godine 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste sukladno pravilima o izdavanju EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj.
 • 70 i više % Covid-potvrda = 100 % potpore
 • Ako na dan 25. listopada 2021. godine manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu COVID potvrdu ili su stekli uvjete za dobivanje iste, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika sa EU digitalnu COVID potvrdama ili koji su stekli uvjete za dobivanje iste od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.
 • Manje od 70 % Covid potvrda = proporcionalno tj. jednako postotku Covid-potvrda od ukupnog iznosa potpore.
 •  Poslodavcima koji imaju manje od 70 posto radnika sa EU digitalnim COVID potvrdama ili uvjetima za dobivanje iste potpora će se isplaćivati u predviđenom postotku potpora od ukupnog iznosa potpore radnicima prema redoslijedu radnika u tablici koju poslodavac dostavlja u zahtjevu.

Trajanje mjere je za rujan 2021. godine.

Zahtjevi za potporu zaprimaju se od 25. rujna do 24. listopada 2021. godine.

Visina potpore iznosi do 4.000 kuna po radniku.

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

 

Veličina teksta
Kontrast