MJERE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED PANDEMIJE COVID-19

1. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO

A) OBRTNA SREDSTVA:

COVID-19 ZAJAM

Ciljana skupina: mikro, mali i srednji poduzetnici,

Iznos: do 750.000,00 kn,

Kamatna stopa: 0,25%,

Rok korištenja: 6 mjeseci,

Poček: do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine,

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček,

Instrumenti osiguranja: zadužnica korisnika zajma,

Potpora: de minimis/državna potpora u skladu s Privremenim okvirom,

Namjena: obrtna sredstva -100% iznosa zajma.

Više informacija o navedenom možete vidjeti OVDJE.

ZATVORENO. Više informacija dostupno je OVDJE.

 

B) MORATORIJ NA SVE ESIF MIKRO I MALE ZAJMOVE TE MIKRO I MALE ZAJMOVE ZA RURALNI RAZVOJ

Moratorij na sve rate ESIF Mikro i Male zajmove te Mikro i Male zajmove za ruralni razvoj do 31. prosinca 2020. godine te prolongat otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

Više o navedenom dostupno je OVDJE.

 

2. HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

A) OBRTNA SREDSTVA MJERA COVID-19

UVJETI:

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za prve tri godine otplate,

Način odobrenja i iznos kredita:

  • putem 15 poslovnih banaka po modelu podjele rizika – HBOR-ov udio u kreditu u pravilu ne može biti niži od 1 mil. kuna
  • izravno za kredite veće od 10 mil. kuna (izvoznici i turistička djelatnost), odnosno 37 mil. kuna (ostale djelatnosti).

B) OBRTNA SREDSTVA PUTEM OKVIRNIH KREDITA BANKAMA

UVJETI:

Kamatna stopa: snižena za 0,75 p. b. u odnosu na redovnu,

Način odobrenja: putem 8 poslovnih banaka,

Iznos kredita: najniži nije ograničen, najviši 35 mil. kuna.

C) OBRTNA SREDSTVA PUTEM OKVIRNIH KREDITA BANKAMA UZ HAMAG-BICRO JAMSTVA

UVJETI:

Kamatna stopa: najviše 2%,

Način odobrenja: putem 5 poslovnih banaka,

Iznos kredita: od 187,5 tis. eura do 2 mil. eura.

D) OBRTNA SREDSTVA ZA PODUZETNIKE U DJELATNOSTI PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

UVJETI:

Kamatna stopa: 0% na HBOR-ov udio u kreditu za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita,

Način odobrenja: putem 15 poslovnih banaka,

Iznos kredita: najmanji 400 tis. eura.

Zahtjevi za kredit su se zaprimali do 23.07.2021. godine. 

 

E) OBRTNA SREDSTVA ZA RURALNI RAZVOJ

UVJETI: 

Kamatna stopa: 0,5%,

Način odobrenja: izravno,

Iznos kredita: od 190 tis. kuna do 1,52 mil. kuna.

F) OSIGURANJE KREDITA I JAMSTVA DO 90% IZNOSA GLAVNICE KREDITA

Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, uvedeni su novi načini osiguranja i izdavanje jamstava.

G) OSIGURANJE KREDITA ZA LIKVIDNOST

HBOR je uveo program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.
Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

H) SUBVENCIJA TROŠKOVA PREMIJE

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20%  (odnosi se na velike poduzetnike), ili više od 50% (odnosi se na male i srednje poduzetnike) te nemaju dosjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja mogu koristiti mogućnost subvencije premije osiguranja kojom se pokriva cjelokupan trošak premije.

I) JAMSTVA ZA PODUZETNIKE IZ SEKTORA MORA, PROMETA I POVEZANIH DJELATNOSTI

Za poduzetnike iz sektora mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti omogućeno je izdavanje jamstva za kredite za likvidnost.

Trajanje programa: do 30.06.2021. godine.

J) KREDITI UZ JAMSTVO EUROPSKOG INVESTICIJSKOG FONDA (EIF) U OKVIRU PAN-EUROPSKOG GARANCIJSKOG FONDA (EGF)

Jamstvo će se koristiti za izravno odobrene kredite po postojećim programima kreditiranja i omogućit će: odobrenje kredita uz kamatne stope snižene za 0,403 p. b. u odnosu na redovne, uz manje zahtjeve za instrumente osiguranja, odnosno odobrenje kredita bit će omogućeno samo uz mjenice i zadužnice. Krediti po ovim uvjetima bit će dostupni malim i srednjim te malim srednje kapitaliziranim poduzećima koja posluju i u najteže pogođenim sektorima hrvatskog gospodarstva, uključujući i turizam te proizvodnju.

K) MORATORIJ NA POSTOJEĆE OBVEZE

HBOR je svojim klijentima kojima je kredit odobren izravno omogućio moratorij u trajanju do 7 do 16 mjeseci:

  • do 7 mjeseci, odnosno do 30. 09. 2020. –  za sve klijente,
  • do 10 mjeseci, odnosno do 31. 12. 2020. – za klijente koji imaju pozitivan COVID score po metodologiji FINA-e (ili na drugi način dokažu pad prihoda),
  • do 16 mjeseci, odnosno do 30. 06. 2021. – za klijente koji se bave turističkom djelatnošću.

Korisnici kojima je kredit po programima HBOR-a odobren putem poslovne banke sa zahtjevom za moratorij trebaju se obratiti poslovnoj banci putem koje je odobren kredit. HBOR je spreman podržati svaki zahtjev za moratorij klijenata kojima je kredit iz programa HBOR-a odobren putem poslovne banke ili modelom podjele rizika.

O) REPROGRAM KREDITNIH OBVEZA

Korisnicima HBOR-ovih kredita omogućen je reprogram postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogram obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.
Ova mjera na raspolaganju je svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.
Zahtjev za reprogram klijenti trebaju predati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.

 

3. MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA

Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19 dostupno je OVDJE.

Najčešće postavljena pitanja vezana uz paket mjera mogu se pronaći na OVDJE.

 

4. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

A) POTPORA SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA ZA 2022. GODINU

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla

Uvjeti:

  • do najviše 50% skraćivanja radnog vremena;
  • bez kriterija minimalnog broja radnika;
  • za sve poslodavce, bez kriterija NKD djelatnosti.

Trajanje mjere je do 31. prosinca 2022. godine.

Visina potpore iznosi do 2.000,00 kn po radniku a ciljana skupina poslodavaca su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Zahtjev za potporu podnosi u tekućem mjesecu za naredni mjesec.

Više informacija dostupno je OVDJE.

B)  PROGRAM ZADRŽAVANJA RADNIH MJESTA – SVIBANJ I LIPANJ 2022.

Cilj mjere

Zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost.

Poslodavci iz sektora

  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima (NKD 79);
  • Prijevoz i skladištenje – Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (NKD 49.31) i Ostali kopneni prijevoz putnika (NKD 49.39)

Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit.

Ciljana skupina radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i upućenog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama/predstavništvima stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Visina potpore

iznos od najviše 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu prema postotku pada prihoda/primitaka:

od 40,00% do 44,99% – 2.000,00 kn;

od 45,00% do 49,99% – 2.500,00 kn;

od 50,00% do 54,99% – 3.000,00 kn;

od 55,00% do 59,99% – 3.500,00 kn;

od 60% i više – 4.000,00 kn.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 27. svibnja 2022. godine do zaključno 24. lipnja 2022. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za svibanj 2022. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 25. lipnja 2022. godine do zaključno 22. srpnja 2022. godine odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za lipanj 2022. godine.

Više informacija o navedenom dostupno je OVDJE.